Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Wear this badge where it can be seen. Play Button noshche ten eedenteefeekator, abe zavshe bwoo veedochne Noście ten identyfikator, aby zawsze był widoczny.
Play Button Leave your camera with this person. Play Button zostavche svoyon kamere oo tey osobe Zostawcie swoją kamerę u tej osoby.
Play Button Leave your cell phone with this person. Play Button zostavche telefon komoorkove oo tey osobe Zostawcie telefon komórkowy u tej osoby.
Play Button I am your escort. Play Button bende vam tovazheshech Będę wam towarzyszyć.
Play Button He is your escort. Play Button on benje vam tovazheshoo On będzie wam towarzyszył.
Play Button She is your escort. Play Button ona benje vam tovazheshoowa Ona będzie wam towarzyszyła.
Play Button Stay within ___ meters of me at all times. Play Button chemayje shen ode mnye zavshe na odlegwoshch ___ metrof Trzymajcie się ode mnie zawsze na odległość ___ metrów.
Play Button Follow her. Play Button eetche za nyon Idźcie za nią.
Play Button Follow him. Play Button eetche za nyeem Idźcie za nim.
Play Button Follow me. Play Button proshen za mno Proszę za mną.
Play Button Follow them. Play Button eetche za nyeemee Idźcie za nimi.
Play Button You will ride with me in that vehicle. Play Button poyejeche ze mno samoHodem Pojedziecie ze mną samochodem.
Play Button You will ride with us in this vehicle. Play Button poyejeche znamee samoHodem Pojedziecie z nami samochodem.
Play Button You will ride with him in that vehicle. Play Button poyejeche znyeem samoHodem Pojedziecie z nim samochodem.
Play Button You will ride with her. Play Button poyejeche znyo Pojedziecie z nią.
Play Button You will ride with them. Play Button poyejeche znyeemee Pojedziecie z nimi.
Play Button Keep your helmet on. Play Button noshche ten heoom Noście ten hełm.
Play Button Keep your seat belt on. Play Button zapnyeeche pas bezpyecheynstfa Zapnijcie pas bezpieczeństwa.
Play Button Keep the window closed. Play Button ootshemooyche okna zamknyente Utrzymujcie okna zamknięte.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2008 previous page PagePage Total next page