Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button I am not an official spokesperson. Play Button nye yestem ofeetzeealnem zheshnyeekem prasovem Nie jestem oficjalnym rzecznikiem prasowym.
Play Button Please wait for the public affairs representative. Play Button proshen pochekach na pshestaveechela zhechneeka prasovego Proszę poczekać na przedstawiciela rzecznika prasowego.
Play Button I can only tell you what I know. Play Button moovyen vam yedenye to, tzo sam vyem Mówię wam jedynie to, co sam wiem.
Play Button The situation is under control. Play Button setooatzya yest opanovana Sytuacja jest opanowana.
Play Button We are doing everything we can to restore order. Play Button robeeme vshestko, abe zaprovajeech pozhondek Robimy wszystko, aby zaprowadzić porządek.
Play Button We are doing everything we can to protect lives. Play Button robeeme vshestko tzo vnashey motze abe Hronyeech zheche Robimy wszystko co w naszej mocy aby chronić życie.
Play Button We are doing everything we can to save lives. Play Button robeeme vshestko tzo vnashey motze abe ratovach zheche Robimy wszystko co w naszej mocy aby ratować życie.
Play Button There was an incident. Play Button meeyawoo meeytze eentzeedent Miał miejsce incydent.
Play Button The incident is under investigation. Play Button eentzeedent ten yest pshedmeeyotem doHodzenya Incydent ten jest przedmiotem dochodzenia.
Play Button We are taking this matter very seriously. Play Button traktooyeme ten sprave bardzo povazhnye Traktujemy tę sprawę bardzo poważnie.
Play Button People have been injured. Play Button son rannyee Są ranni.
Play Button Civilians have been injured. Play Button son rannyee sposhrood tzeveelneH osoob Są ranni spośród cywilnych osób.
Play Button Police have been injured. Play Button son rannyee sposhrood poleetzee Są ranni spośród policji.
Play Button Service members have been injured. Play Button son rannyee fshrood zhownyezhe Są ranni wśród żołnierzy.
Play Button Service members have been killed. Play Button son ofyare fshrood zhownyezhe Są ofiary wśród żołnierzy.
Play Button People have been killed. Play Button son ofyare Są ofiary.
Play Button Civilians have been killed. Play Button son ofyare ftzeveelne Są ofiary cywilne.
Play Button Names cannot be released until victims' relatives are notified. Play Button nye mozheme podach nazveesk do chasoo skontaktovanye shen zrodeenyamee ofyar Nie możemy podać nazwisk do czasu skontaktowania się z rodzinami ofiar.
Play Button The official spokesman is expected here soon. Play Button ofeetzeealne zhechneek spojevane yest lada Hfeela Oficjalny rzecznik spodziewany jest lada chwila.
Play Button Appropriate action will be taken. Play Button odpoveeyedne krokee zostano podeeyente Odpowiednie kroki zostaną podjęte.
Play Button We take every report of wrongdoing very seriously. Play Button kazhde meldoonek o yakeemkolvyek vekrochenyoo beeyezheme bardzo povazhnye Każdy meldunek o jakimkolwiek wykroczeniu bierzemy bardzo poważnie.
Play Button We have secured the area where the incident occurred. Play Button zabespeecheleeshme teren, gje meeyawo meyste eentzeedent Zabezpieczyliżmy teren, gdzie miał miejsce incydent.
Play Button I am sorry but you have to wait for the report. Play Button nyestete moosheeche chekach na ofeetzeealne komoonyeekat Niestety musicie czekać na oficjalny komunikat.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2008 previous page PagePage Total next page