Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button The name of the village Play Button eeme selaa Име села
Play Button The location of the village Play Button loaatseeyaa selaa Локација села
Play Button Is there road access for cars? Play Button postoyee lee pReelaaz zaa kolaa? Постоји ли прилаз за кола?
Play Button Is there a road access for four-wheel drive? Play Button pootyee lee pReelaaz zaa chetvoRotochkaashe? Постоји ли прилаз за четвороточкаше?
Play Button Is there a road access for trucks? Play Button postyee lee pReelaaz zaa kaameeone? Постоји ли прилаз за камионе?
Play Button Is the road accessible in the winter? Play Button daa lee ye poot pReestoopaachaan zeemee? Да ли је пут приступачан зими?
Play Button What is the number of the current population? Play Button koleeko eemaa staanovneekaa saadaa? Колико има становника сада?
Play Button How many children are there? Play Button koleeko eemaa detse? Колико има деце?
Play Button How many men are there? Play Button koleeko eemaa mooshkaaRaatsaa? Колико има мушкараца?
Play Button How many women are there? Play Button koleeko eemaa zhenaa? Колико има жена?
Play Button How many locals are there? Play Button koleeko eemaa meshtaanaa? Колико има мештана?
Play Button How many refugees are there? Play Button koleeko eemaa eezbegleetsaa? Колико има избеглица?
Play Button How many returnees are there? Play Button koleeko eemaa povRaatneekaa? Колико има повратника?
Play Button Who is the community leader? Play Button ko ye pRedsedneek zaayedneetse? Ко је председник заједнице?
Play Button Who is responsible for food distribution? Play Button ko ye zaadoozhen daa Raaznosee hRaanoo? Ко је задужен да разноси храну?
Play Button Where is the local warehouse? Play Button gde ye lokaalno sklaadeeshte? Где је локално складиште?
Play Button Is there a storage facility? Play Button postoyee lee sklaadeeshte? Постоји ли складиште?
Play Button Is this village used for secondary distribution? Play Button daa lee ye selo koReeshtyeno zaa dRoogoo deestReebootseeyoo? Да ли је село коришћено за другу дистрибуцију?
Play Button Which villages receive assistance from this village? Play Button koye selo dobeeyaa pomoty od ovog selaa? Које село добија помоћ од овог села?
Play Button How many damaged houses in this village? Play Button koleeko ye oshtetyeneeh kootyaa oo ovom seloo? Колико је оштећених кућа у овом селу?
Play Button How many unfinished houses in this village? Play Button koleeko ye nedovRsheneeh kootyaa oo ovom seloo? Колико је недовршених кућа у овом селу?
Play Button Was there any new war damage to buildings since before the conflict? Play Button daa lee ye beelo neke nove Raatne shtete naa zgRaadaamaa pRe konfleektaa? Да ли је било неке нове ратне штете на зградама пре конфликта?
Play Button Is there a school in the village? Play Button psotoyee lee shkolaa oo seloo? Постоји ли школа у селу?
Play Button Is there a mosque / church in the village? Play Button postoyee lee dgaameeyaa / tsRkvaa oo seloo? Посотји ли џамија / црква у селу?
Play Button Is there a bakery? Play Button postoyee lee pekaaRaa? Постоји ли пекара?
Play Button Is there a health facility? Play Button postoyee lee zdRaavstvenaa oostaavovaa? Постоји ли здравствена установа?
Play Button Is there any source of food available in the village? Play Button postoyee lee beelo koyee eezvoR hRaane oo seloo? Постоји ли било који извор хране у селу?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page