Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button What is your given name? Play Button kaako se zovete? Како се зовете?
Play Button What is your family name? Play Button kaako se pRezeevaate? Како се презивате?
Play Button What is your nationality? Play Button shtaa ste po naatseeonaalnostee? Шта сте по националности?
Play Button What country were you born in? Play Button oo koyoy ste zemlyee Rodyenee? У којој сте земљи рођени?
Play Button How old are you? Play Button koleeko eemaate godeenaa? Колико имате година?
Play Button Do you have an identity card? Play Button daa lee posedooyete neke vaazhetye eespRaave? Да ли поседујете неке важеће исправе?
Play Button Show me your identification. Play Button pokaazheete mee vaashe eespRaave Покажите ми Ваше исправе.
Play Button How many people live in this area? Play Button koleeko lyoodee zheevee oo ovoy oblaastee? Колико људи живи у овој области?
Play Button Who is the leader of this community? Play Button ko ye vodyaa ove zaayedneetse? Ко је вођа ове заједнице?
Play Button What is his name? Play Button kaako se on zove? Како се он зове?
Play Button Please write down his name. Play Button moleem vaas naapeesheete nyegovo eeme Молим Вас напишите његово име.
Play Button Show us the leader. Play Button pokaazheete naam vodyoo Покажите нам вођу.
Play Button How many men and women live in this community? Play Button koleeko lyoodee ee zhenaa zheevee oo ovoy zaayedneetsee? Колико људи и жена живи у овој заједници?
Play Button How many children live here? Play Button koleeko detse zheevee ovde? Колико деце живи овде?
Play Button Are there schools here for the children? Play Button postoye lee shkole zaa detsoo? Постоје ли школе за децу?
Play Button Is there enough potable water for the people? Play Button eemaa lee dovolyno peeyaatye vode zaa lyoode? Има ли довoљно пијаће воде за људе?
Play Button Is there a water well? Play Button postoyee lee boonaaR? Постоји ли бунар?
Play Button Is there a public fountain? Play Button postoyee lee yaavnaa chesmaa? Постоји ли јавна чесма?
Play Button Are there any medics here? Play Button eemaa lee lekaaRaa? Има ли лекара?
Play Button Are there any engineers? Play Button eemaa lee eenzhenyeRaa? Има ли инжењера?
Play Button Are there any teachers? Play Button eemaa lee oocheetelyaa? Има ли учитеља?
Play Button Are there empty buildings here? Play Button eemaa lee naapooshteneeh zgRaadaa? Има ли напуштених зграда?
Play Button Is there a local police force? Play Button eemaa lee lokaalne poleetseeye? Има ли локалне полиције?
Play Button Who is responsible for public safety here? Play Button ko ye ovde odgovoRaan zaa yaavnoo bezbednost? Ко је овде одговоран за јавну безбедност?
Play Button Whose responsibility is fire protection? Play Button tsheeyaa ye odgovoRnost zaashteetaa od pozhaaRaa? Чија је одговорност заштита од пожара?
Play Button Do you have fire fighting equipment? Play Button daa lee eemaate opRemoo zaa gaashenye pozhaaRaa? Да ли имате опрему за гашење пожара?
Play Button Do you have a fire engine? Play Button daa lee eemaate vaatRogaasnaa kolaa? Да ли имате ватрогасна кола?
Play Button Who do you call in case of an accident? Play Button kogaa zovete oo sloochaayoo nesRetye? Кога зовете у случају несреће?
Play Button Are there operational emergency vehicles here? Play Button postoyee lee vozeelo heetne pomotyee ovde? Постоји ли возило хитне помоћи овде?
Play Button How many telephones do you have in the area? Play Button koleeko telefonskeeh aapaaRaataa postoyee oo ovoy zonee? Колико телефонских апарата постоји у овој зони?
Play Button How many homes have telephones here? Play Button koleeko kootyaa eemaa telefon? Колико кућа има телефон?
Play Button Is there a functioning police station? Play Button postoyee lee ovde staaneetsaa poleetseeye oo Raadoo? Постоји ли овде станица полиције у раду?
Play Button How many personnel are still on the job? Play Button koleeko lyoodee ye yosh oovek zaaposleno? Колико људи је још увек запослено?
Play Button What's the means of communication? Play Button koyaa se tRaanspoRtnaa sRedstvaa koReeste? Која се транспортна средства користе?
Play Button Can the police station function normally without U.S. assistance? Play Button mozhe lee staaneetsaa poleetseeye foonktseeoneesaatee bez aameReechke pomotyee? Може ли станица полиције функионисати без америчке помоћи?
Play Button Can U.S. forces depend on the local police to perform their duties as needed? Play Button mogoo lee se aameReechke snaage osloneetee naa lokaalnoo poleetseeyoo daa obaavlyaayoo svoye doozhnostee pRemaa potRebee? Могу ли се америчке снаге ослонити на локалну полицију да обављају своје дужности према потреби?
Play Button How many vehicles are available? Play Button koleeko ye vozeelaa naa Raaspolaagaanyoo? Колико је возила на располагању?
Play Button What is the telephone number? Play Button koyee ye bRoy telefonaa? Који је број телефона?
Play Button Do you use radio communications? Play Button daa lee koReesteete Raadeeo komooneekaatseeyoo? Да ли користите радио комуникацију?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page