Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Who is in charge of repairing roads? Play Button ko ye zaadoozhen zaa poRpaavkoo pootevaa? Ко је задужен за поправку путева?
Play Button Do you have a map of this area? Play Button daa lee eemaate maapoo ove oblaastee? Да ли имате мапу ове области?
Play Button We will provide assistance in building roads at this location. Play Button pRoozheetyemo pomoty pRee eezgRaadnyee pootevaa naa ovoy lokatseeyee Пружићемо помоћ при изградњи путева на овој локацији.
Play Button Can you provide a road map of this area? Play Button mozhete lee obezbedeetee maapoo ove oblaastee? Можети ли обезбедити мапу ове области?
Play Button Do you have any machinery for road building? Play Button eemaate lee eekaakvoo opemoo zaa eezgRaadnyoo pootevaa? Имате ли икакву опрему за изградњу путева?
Play Button Do you have any machinery for road repairs? Play Button eemaate lee eekaakvoo opRemoo zaa popRaavkoo pootevaa? Имате ли икакву опрему за поправку путева?
Play Button We have to set up storage locations for supply materials in the area. Play Button tRebaa daa postaaveemo sklaadeeshte zaa zaaleehoo Robe oo ovoy oblaastee Треба да поставимо складиште за залиху робе у овој области.
Play Button Are there any railroad tracks in this area? Play Button eemaa lee pRoogaa oo ovoy oblaastee? Има ли пруга у овој области?
Play Button Do you have transportation facilities in this area? Play Button daa lee eemaate tRaanspoRtnaa postRoyenyaa oo ovoy oblaastee? Да ли имате транспортна постројења у овој области?
Play Button Are there any airports nearby? Play Button postoyee lee aaeRodRom oo bleezeenee? Постоји ли аеродром у близини?
Play Button Are there any landing fields for smaller aircraft nearby? Play Button psotoyee lee manya peseta za sletaanye manyeeh aveeonaa oo bleezeenee? Постоји ли мања писта за слетање мањих авиона у близини?
Play Button Are there any pipelines in the area? Play Button postoyee lee tsevovod oo ovoy oblaastee? Постоји ли цевовод у овој области?
Play Button Is the pipeline fenced off in this area? Play Button daa lee ye tsevovod ogRaadyen oo ovoy oblaastee? Да ли је цевовод ограђен у овој области?
Play Button Is the traffic heavy in this area? Play Button daa lee ye goost saaobRaatyaay oo ovoy oblaastee? Да ли је густ саобраћај у овој области?
Play Button Are there bus lines or trains to travel to other places? Play Button postoye lee aaootobooske leeneeye eelee vozovee koyee saaobRaatyaayoo do dRoogeeh mestaa? Постоје ли аутобуске линије или возови који саобраћају до других места?
Play Button Are there taxis? Play Button postoyee lee taaxee? Постоји ли такси?
Play Button Do these roads get snowed in during the winter? Play Button daa lee soo ovee pootevee zaatRpaanee snegom tokom zeeme? Да ли су ови путеви затрпани снегом током зиме?
Play Button How many people own motor vehicles in this area? Play Button koleeko lyoodee posedooye motoRnaa vozeelaa oo ovoy oblaastee? Колико људи поседује моторна возила у овој области?
Play Button Are there trucking companies nearby? Play Button postoye lee pRevozneechke feeRme oo bleezeenee? Постоје ли превозничке фирме у близини?
Play Button Do you have radio contact with people in other places? Play Button daa lee eemaate Raadeeo kontaakt saa lyoodeemaa oo dRoogeem mesteemaa? Да ли имате радио контакт са људима у другим местима?
Play Button Can you use these roads during the winter? Play Button mozhete lee koReesteetee ove pooteve tokom zeeme? Можете ли користити ове путеве током зиме?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page