Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do not stop if the convoy is attacked! Play Button nemoyte staatee ookoleeko ye konvoy naapaadnoot! Немојте стати уколико је конвој нападнут!
Play Button Drive a minimum of 3 kms before stopping. Play Button vozeete naaymaanye tRee keelometRaa pRe nego shto se zaaoostaaveete Возите најмање три километра пре него што се зауставите.
Play Button Following distance is 100m on open highway. Play Button Raazmaak eezmedyoo vozeelaa naa aaooto-pootoo ye sto metaaRaa Размак између возила на ауто-путу је сто метара.
Play Button Following distance is 50m in towns. Play Button Raazmaak eezmedyoo vozeelaa oo gRaadoo ye pedeset metaaRaa Размак између возила у граду је педесет метара.
Play Button When stopped on the road, keep enough space between vehicles to drive around if required. Play Button kaadaa se zaaoostaaveete naa pootoo, dRzheete dovolyno odstoyaanye daa mozhete obeetyee vozeelo ookoleeko ye potRebno Када се зауставите на путу, држите довољно одстојање да можете обићи возило уколико је потребно.
Play Button If you lose sight of the convoy, slow down and wait for a military truck to pass you, and follow it. Play Button ookoleeko eezgoobeete konvoy, oospoReete ee saachekaayte daa pRodye voyno vozeelo, zaateem gaa sledeete Уколико изгубите конвој, успорите и сачекајте да прође војно возило, затим га следите.
Play Button No weapons. Play Button oRoozhye neeye dozvolyeno Оружје није дозвољено.
Play Button No cell phone use. Play Button mobeelneen telefonee neesoo dozvolyenee Мобилни телефони нису дозвољени.
Play Button Do not throw food or water to the locals. Play Button ne baatsaayte hRaanoo eelee vodoo meshtaaneemaa Не бацајте храну или воду мештанима.
Play Button No littering or dumping trash on military camps or staging areas. Play Button nemaa Raazbaatseevaanyaa eelee ostaavlyaanyaa smetyaa oo voynom logoRoo eelee Reyonoo kontsentRaatseeye Нема разбацивања или остављања смећа у војном логору или рејону концентрације.
Play Button Go around any broken down truck in the convoy. Play Button zaaobeedyeete beelo koye pokvaaReno vozeelo oo konvoyoo Заобиђите било које покварено возило у конвоју.
Play Button No flashing beacons. Play Button neeye dozvolyeno bleenkaatee faaRoveemaa Није дозвољено блинкати фаровима.
Play Button Fuel vehicle every time vehicle stops. Play Button naatocheete goReevo kaad god zaaoostaaveete vozeelo Наточите гориво кад год зауставите возило.
Play Button Food is provided at some military camps when available. Play Button hRaanaa ye ponekaad obezbedyenaa oo nekeem voyneem kaampoveemaa Храна је понекад обезбеђена у неким војним камповима.
Play Button Bring plenty of food and water with you. Play Button poneseete dostaa hRaane ee vode saa sobom Понесите доста хране и воде са собом.
Play Button If you have to stop for any reason and the convoy continues, wait for help from the military. Play Button ookoleeko tRebaa daa staanete eez beelo koyeeh Raazlogaa, aa konvoy se ne zaaoostaavlyaa, saachekaayte voynoo pomoty Уколико треба да станете из било којих разлога, а конвој се не зауставља, сачекајте војну помоћ.
Play Button They will escort you back into position. Play Button otpRaateetye vaas do polozhaayaa Отпратиће Вас до положаја.
Play Button No fighting or arguing with any other driver over position in convoy. Play Button nemaa RaaspRaave eelee svaadye nee saa yedneem od vozaachaa oo konvoyoo Нема распрсаве или свађе ни са једним од возача у конвоју.
Play Button Drive in a single file. Play Button vozeete oo yednoy kolonee Возите у једној колони.
Play Button Be prepared to stop and assist broken down trucks. (Note: This is an instruction for bobtail drivers.) Play Button boodeete spRemnee daa se zaaoostaaveete ee pomognete pokvaaRenom kaameeonoo Будите спремни да се заутавите и помогнете поквареном камиону.
Play Button Report any problems with other drivers to the convoy commander. Play Button pReeyaaveete beelo koyee pRoblem saa dRoogeem vozaacheemaa vodyee konvoyaa Пријавите било који проблем са другим возачима вођи конвоја.
Play Button No drug or alcohol use while driving. Play Button nemaa oopotRebe naaRkoteekaa ee aalkoKholaa zaa vReme vozhnye Нема употребе наркотика и алкохола за време вожње.
Play Button Know how to change tires and have proper tools. Play Button tRebaa daa eemaate odgovaaRaayootyee aalaat ee znaate kaako daa zaameneete goome Треба да имате одговарајући алат и знате како да замените гуме.
Play Button Loads, straps, chains, and tires are the drivers' responsibility. Play Button opteReRetyenost, Remen, laantsee ee goome soo odgovoRnost vozaatshaa Оптерећеност, ремен, ланци и гуме су одговорност возача.
Play Button Check every time the convoy stops. Play Button pRoveReete svaakee poot kaadaa se konvoy zaaoostaavee Проверите сваки пут када се конвој заустави.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page