Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Your child is sick. Play Button vaashe dete ye bolesno Ваше дете је болесно.
Play Button Your child is hurt. Play Button vaashe dete ye povRedyeno Ваше дете је повређено.
Play Button We need to care for your child. Play Button tRebaa daa se postaaRaamo o vaashem detetoo Треба да се постарамо о Вашем детету.
Play Button You need to let us keep your child here. Play Button tRebaa daa naam dozvoleete daa zaaRdRzheemo vaashe dete ovde Треба да нам дозволите да зардржимо Ваше дете овде.
Play Button You may stay with your child. Play Button mozhete ostaatee saa vaasheem detetom Можете остати са Вашим дететом.
Play Button Let us examine your child in private. Play Button dopoosteete daa eespeetaamo vaashe dete pReevaatno Допустите да испитамо Ваше дете приватно.
Play Button Your child will get better soon. Play Button vaashe dete tye se osetyaatee bolye ooskoRo Ваше дете ће се осећати боље ускоро.
Play Button This medicine will help your child. Play Button ovee lekovee tye pomotyee vaashem detetoo Ови лекови ће помоћи Вашем детету.
Play Button Did your child eat today? Play Button daa lee vaam ye dete yelo? Да ли Вам је дете јело?
Play Button Did your child eat yesterday? Play Button daa lee ye vaashe dete yelo yooche? Да ли Ваше дете јело јуче?
Play Button Has your child passed urine today? Play Button daa lee ye vaashe dete mokReelo daanaas? Да ли Ваше дете мокрило данас?
Play Button Has your child passed any stool today? Play Button daa lee ye vaashe dete eemaalo stoleetsoo daanaas? Да ли је Ваше дете имало столицу данас?
Play Button Did your child pass any stool yesterday? Play Button daa lee ye vaashe dete eemaalo stoleetsoo yooche? Да ли је Ваше дете имало столицу јуче?
Play Button Has your child had any diarrhea? Play Button daa lee ye vaashe dete eemaalo pRoleev? Да ли је Ваше дете имало пролив?
Play Button Has your child been vomiting? Play Button daa lee ye vaashe dete povRaatyaalo? Да ли је Ваше дете повраћало?
Play Button Your child looks healthy. Play Button vaashe dete eezgledaa zdRaavo Ваше дете изгледа здраво.
Play Button Your child will be fine. Play Button vaashe dete tye beetee oo Redoo Ваше дете ће бити у реду.
Play Button Your child will be ill for a long time. Play Button vshe tye dete beetee bolesno doogo vRemenaa Ваше ће дете бити болесно дуго времена.
Play Button This illness will pass slowly, but your child's health will return completely. Play Button ovaa bolest tye pRotyee polaako, aalee tye se vaashe dete opoRaaveetee potpoono Ова болест ће проћи полако, али ће се Ваше дете опоравити потпуно.
Play Button Feed the child small portions every few hours. Play Button daayte detetoo maale obRoke svaakaa cheteeRee saataa Дајте детету мале оброке свака четири сата.
Play Button Help your child drink this every few hours. Play Button pomozeete vaashem detetoo daa peeye vodoo svaakeeh nekoleeko saatee Помозите Вашем детету да пије воду сваких неколико сати.
Play Button Feed this medicine to your child every four hours. Play Button daayte detetoo lekove svaakeeh nekoleeko saatee Дајте детету лекове сваких неколико сати.
Play Button Allow your child to sleep. Play Button dozvoleete detetoo daa spaavaa Дозволите детету да спава.
Play Button You need to sleep as much as the child does. Play Button tRebaa daa spaavaate onoleeko koleeko ee vaashe dete Треба да спавате онолико колико и ваше дете.
Play Button Bring your child back here tomorrow. Play Button dovdeete dete sootRaa ponovo Довдите дете сутра поново.
Play Button Bring your child back if there is no improvement by tomorrow. Play Button dovedeete vaashe dete ponovo ookoleeko sootRaa nemaa pobolyshaanyaa Доведите Ваше дете поново уколико сутра нема побољшања.
Play Button We will continue to follow the health of your child with you. Play Button pRaateetyemo zdRaavstveno staanye vaasheg detetaa saa vaamaa Пратићемо здравствено стање вашег детета са Вама.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page