Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Taxiway Play Button jeedkaa loo ado gegeeda dayoradaha jidka loo aado gegida diyaaradaha
Play Button Turn right. Play Button midig oo leHo midig u leexo
Play Button Turn left. Play Button bidiH oo leHo bidix u leexo
Play Button To the hardstand. Play Button 'alaamada jogseega calaamada joogsiga
Play Button Follow the "follow-me" truck. Play Button "dabo raa'" baaboor kaa wayn "dabo raac" baabuurka wayn
Play Button Take runway ___. Play Button qaado gegeeda ___ qaado gegida ___
Play Button Hold short of runway. Play Button waH yar oosoog gegeeda wax yar usug gegida
Play Button Is able, enter next taxiway. Play Button waad galee kartaa waad gali kartaa
Play Button Taxi to parking. Play Button jeedkaa la see maaro see istagna jidka la sii maro sii istaagna
Play Button Marshallers will assist. Play Button aman sogayaa-shabaa koo kaal maynaya amaan sugayaasha baa ku kaal maynaya
Play Button Taxi into position and hold. Play Button gal jeedka lasee maaro eh soogna gal jidka lasii maro, ee sugna
Play Button There is an obstacle in our way. Play Button waHaa jirta Haneebaad nagoo so fool leh waxaa jirta xanibaad nagu soo fool leh
Play Button Can you move that ___. Play Button meeyaad daqaajeen kartaa kaas ___ ? miyaad dhaqaajin kartaa kaas ___ ?
Play Button car? Play Button baaboor? baabuur?
Play Button truck? Play Button baaboor wayn? baabuur wayn?
Play Button airplane? Play Button dayoorad? dayaarad?
Play Button powercart? Play Button dab seeyaaha dayoorada? dab siiyaha dayaarada?
Play Button We need minimum ___. Play Button waHaan oo baahanahay oogoo yaraan ___ waxaan u baahanahay ugu yaraan ___
Play Button 50 feet taxiway Play Button konton feet gegeeda konton fiit gegida
Play Button 70 feet taxiway Play Button todobaaton feet gegeeda todobaatan fiit gegida
Play Button Our wingspan is ___ meters. Play Button baalasha dayarada waa ___ meetir baalasha diyaarada waa ___ mitir
Play Button We need wingtip clearance. Play Button waHaan oo baahan nahay baalasha banaynteesa waxaan u baahan nahay baalasha banayntiisa
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page