Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button What is the maximum weight the parking ramp can withstand? Play Button waa imisaa 'oleyskaa oo Hajeenkaro istagan? waa imissa culayska uu xajinkaro istaagan?
Play Button What is the total length of the runway? Play Button waa imisaa dererka gegeeda? waa imissa dherarka gegida?
Play Button What is the width of the runway? Play Button waa imisaa bala'a gegeeda? waa imissa balaca gegida?
Play Button What is the maximum weight the runway can stand? Play Button 'oleyskaa oogoo badan gegeeda waa imisaa? culayska ugu badan gegida waa imissa?
Play Button What are the operational hours of your tower? Play Button imisaa saa'adod baa laga shaqaya barta hogaaminta? imissa saacadood baa laga shaqeeyaa barta hogaaminta?
Play Button What fees are we liable for? Play Button 'anshoor te baa naalaaga rabaa? canshuur tee baa nalaga rabaa?
Play Button How much do we owe? Play Button imisaa naalaga rabaa? imissa nalaga rabaa?
Play Button Dollars Play Button dolar doolar
Play Button Shilling Play Button sheelin shillin
Play Button I am ___. Play Button aneego waa ___ anigu waa ___
Play Button the aircraft commander Play Button taleeyaaha dayoorada taliyaha dayaarada
Play Button the flight engineer Play Button injeenerkaa doleemaadka injineerka duulimaadka
Play Button the navigator Play Button kan waH haga kan wax haga
Play Button the copilot Play Button doleeyaha labaad duuliyaha labaad
Play Button the crew chief Play Button maadaHa koHda madaxa kooxda
Play Button the flight surgeon Play Button daKhtarka doleemaadka dhakhtarka duulimaadka
Play Button the loadmaster Play Button maadaHa rareeda madaxa rarida
Play Button the radio operator Play Button wareeyaa ha wariya ha
Play Button This is the flight crew. Play Button kanee waa koHda doleemaadka kani waa kooxda duulimaadka
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page