Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you understand this language? Play Button ma fah-meysaa looqadaan? ma fahmaysaa luqadaan?
Play Button We are here to help you. Play Button waHaan halkaan oo chognaa inaanoo ku 'aawino waxaan halkaan u joognaa inaanu ku caawino
Play Button I do not understand. Play Button aneegoo ma anan fah-min anigu ma aanan fahmin
Play Button There is no one available who speaks (target language). Play Button ma oo cheeRo qof koo hadlee kaRa looqadaan (somaaliga) ma uu jiro qof ku hadli kara luqadaan (soomaliga)
Play Button I understand. Play Button aneegoo waan fah-mey anigu waan fahmay
Play Button Repeat please. Play Button fadlan eegoo so 'elee fadlan iigu soo celi
Play Button Come with me. Play Button aneega ee so Raa' aniga i soo raac
Play Button Be quiet. Play Button aamus aamus
Play Button Describe it with gestures. Play Button see edeb leh koo sheg si edeb leh ku sheeg
Play Button Do not get excited. Play Button ad haa oo faRHin aad ha u farxin
Play Button Do what I ask. Play Button samey waHaan koo weydeeyo samee waxaan ku weeydiyo
Play Button Do you mean "no"? Play Button ma waHaad oo ma'no ladahaay "maaya"? ma waxaad u macno leedahay "maya"?
Play Button Do you mean "yes"? Play Button ma waHaad oo ma'no ladahaay "haa"? ma waxaad u macno leedahay "haa"?
Play Button I will get an interpreter. Play Button tuRjeebaan baan koo keneeyaa? turjibaan baan kuu keenayaa?
Play Button Is this it? Play Button ma midkaan baa? ma midkaan baa?
Play Button Yes. Play Button haa haa
Play Button No. Play Button maaya maya
Play Button Point to it. Play Button faRta eegu feek farta iigu fiiq
Play Button Relax. Play Button iz dejee is deji
Play Button Show me. Play Button ee tus i tus
Play Button Write your answer here. Play Button jawaabtaada halkaan ku koR jawaabtaada halkaan ku qor
Play Button Please. Play Button fadlan fadlan
Play Button Thank you. Play Button mahadsaanid mahadsanid
Play Button You are welcome. Play Button aadeegaa moodan adigaa mudan
Play Button Thank you for talking with me. Play Button waad koo mahaadsan tahaay wada hadalkaadee waad ku mahadsan tahay wada hadalkaadii
Play Button I will talk with you again. Play Button maR labaad ayaan koola haadlee donaa mar labaad ayaan kula hadli doonaa
Play Button Good-bye. Play Button chaw jaaw
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page