Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Let me put you in contact with someone who can help you. Play Button aan koola HaReeReeyo qof intaas kaa badan koo 'aawinee kaRa aan kula xariiriyo qof intaas ka badan ku caawini kara
Play Button I will take you to him. Play Button aaneegaa koo geynaaya anigaa kuu geynaya
Play Button The person in charge is ___. Play Button qofkaa masoolka ah waHaa laa yeeRaadaa ___ qofka masuulka ah waxaa la yiraahdaa ___
Play Button In order to be compensated for damages, you must talk to ___. Play Button see mag daw la’aaga seeyo daawa'ayada, waHaa qasab aa eenaad laa hadasho ___ si mag dhaw lacaaga siiyo dhaawacyada, waxaa qasab ah inaad la hadasho___
Play Button What is your name? Play Button waa maHaay maga'aadoo? waa maxay magacaadu?
Play Button Where do you live? / What is your address? Play Button halkey koo noshahaay? (toosaali ahaan: waa maHaay 'eewaankaadoo?) halkee ku nooshahay? (tussale ahaan: waa maxay ciiwaankadu?)
Play Button What happened to your car? Play Button maHaa koo da'aay baabooRkaadi? maxaa ku dhacay baaburkaadi?
Play Button What kind of car is it? (year, make, model) Play Button baabooR no'ey ah ayoo aahaa? (sanadka, no'aa, lambaRka) Baabuur noocee ah ayuu ahaa? (sanadka, nooca, lambarak)
Play Button Show me your car registration. Play Button ee tus deewaan-gelintee baabooRkaada i tus diiwaangelintii baabuurkaada
Play Button Where is your car right now? Play Button aawey baabooRkaadee hada? aaway baabuurkaadii hada?
Play Button Is your car drivable? Play Button baabooRkaada ma la wadee kaRaa? baabuurkaada ma la wadi karaa?
Play Button Can you bring your car here? Play Button baabooRkaada halkaan ken? baabuurkaada halkaan keen?
Play Button Where did the accident happen? Play Button halkey boo shilkoo ka da'aay? halkee buu shilku ka dhacay?
Play Button When did the accident happen? Play Button goRmey boo shilkoo da'aay? goormee buu shilku dhacay?
Play Button What Civilian Forces' vehicle damaged your car? Play Button 'eedamadey daawa'aay baabooRkaada? ciidamadee dhaawacay baabuurkaada?
Play Button What soldiers were involved in the accident? Play Button askaRtey koo lugtaa laheyd shilkaas da'aay? askartee ku lugta lahayd shilkaas dhacay?
Play Button Thank you for your time. Play Button waad koo mahadsan tahaay waKhtigaada waad ku mahadsan tahay waqtigaada.
Play Button I appreciate your patience. Play Button waad koo mahadsan tahaay dulqaadkaadee waad ku mahadsan tahay dulqaadkaadii
Play Button In order to be compensated for damages, you must fill out this document. Play Button see lagaaga magdaawo daawa'aas waHaa qasab ah inaad so booHiso waRqadahaan si lagaga magdhawo dhaawacaas, waxaa qasab ah inaad soo buuxiso warqadhaan
Play Button In order to be compensated for damages, you must see ___. Play Button see lagaaga magdawo daawa'aas, waHaa qasab inaad oo tagtoo ___ si lagaga magdhawo dhaawacaas, waxaa qasab inaad u tagto ___
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page