Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Where can we purchase meat? Play Button Hagey kaa so eebsan kaRnaa heelib? xagee ka soo iibsan karnaa hilib?
Play Button Where can we purchase vegetables and fruit? Play Button Hagey kaa so eebsan kaRnaa qudaaR eeyo ma'ama'aan? xagee ka soo iibsan karnaa qudaar iyo macmacaan?
Play Button Where can we purchase bread and grains? Play Button Hagey kaa so eebsan kaRnaa Rotee iyo galey? xagee ka soo iibsan karnaa rooti iyo galay?
Play Button Where can we purchase dairy products? Play Button Hagey kaa so eebsan kaRnaa 'aano iyo soobag? xagee ka soo iibsan karnaa caano iyo subag?
Play Button Where can we purchase water? Play Button Hagey kaa so eebsan kaRnaa beeyo? xagee ka soo iibsan karnaa biyo?
Play Button We need to examine the herd. Play Button waHaanoo doneynaa inaanoo baRno loda waxaanu doonaynaa inaanu baarno loda
Play Button We need to examine the animals on the farm. Play Button waHaanoo doneynaa inaanoo baRno Holaha beRta waxaanu doonaynaa inaanu baarno xoolaha beerta
Play Button We need to inspect the slaughterhouse for sanitation. Play Button waHaanoo doneynaa inaanoo baRno meysha Holaha lagoo qalo nadaafadeyda waxaanu doonaynaa inaanu baarno meesha xoolaha lagu qalo nadaafadeeda
Play Button We need to inspect the bakery for sanitation. Play Button waHaanoo doneynaa inaanoo baRno meysha Roteega lagoo doobo nadaafadeyda waxaanu doonaynaa inaanu baarno meesha rootiga lagu dubo nadaafadeeda
Play Button We need to inspect the dairy plant. Play Button waHaanoo doneynaa inaanoo baRno waRshada 'aanaha waxaanu doonaynaa inaanu baarno warshada caanaha
Play Button We need to inspect the poultry plant. Play Button waHaanoo doneynaa inaanoo baRno waRshada ookunta waxaanu doonaynaa inaanu baarno warshada ukunta
Play Button When was the last time these animals were inoculated? Play Button goRmey aheyd maRkee oogoo danbeysaay ey Hayawaankan la daaweyeh? goormay ahayd markii ugu danbeeysay ee xayawaankan la daaweeyay?
Play Button Do they need to be vaccinated? Play Button maa oo baahan yiheen in la talaalo? ma u baahan yihiin in la talaalo?
Play Button We can provide vaccinations. Play Button waHaanoo sin kaRnaa talaalada waxaanu siin karnaa talaalada
Play Button This food is spoiled; please do not eat it. Play Button 'untadan wey Humaatey ey fadlan ha 'oonin cuntadan wey xumaatay ee fadlan ha cunin
Play Button Are the crops infected with insects? Play Button 'untada beRtoo miyaay cheeRan tahaay? cuntada beertu miyay jiran tahay?
Play Button Are the animals infected with parasites? Play Button Hayawaankoo meeyoo oo Hanoonsan yahaay goRiyaan? xayawaanku miyuu u xanuunsan yahay gooryaan?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page