Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button What is your given name? Play Button waa maHaay maga'aadoo? waa maxay magacaadu?
Play Button What is your family name? Play Button waa maHaay maga'aa koyskeena? waa maxay magaca qoyskiina?
Play Button What is your nationality? Play Button waa maHaay dalashadaadoo? waa maxay dhalashadaadu?
Play Button What country were you born in? Play Button wadankey aayad koo daalatey? wadankee ayaad ku dhalatay?
Play Button How old are you? Play Button meyqaa sanadod aayad jiRtaa? meeqa sanadood ayaad jirtaa?
Play Button Do you have an identity card? Play Button ma haaysataa waRaaqo aqoonsee? ma haysataa waraaqo aqoonsi?
Play Button Show me your identification. Play Button ee tus waRqadahaaga aqunseegaa i tus waraaqahaada aqoonsiga
Play Button How many people live in this area? Play Button meyqaa rooH aayaa koo nol degaankaan? meeqa ruux ayaa ku nool degaankan?
Play Button Who is the leader of this community? Play Button yaa weya hogaameeyaaha bulsheda? ya weeye hogaamiyaha bulshada?
Play Button What is his name? Play Button waa maHaay maga'eesoo? waa maxay magaciisu?
Play Button Please write down his name. Play Button fadlan halkaan eegu qoR maga'eesaa fadlan halkaan iigu qor magaciisa
Play Button Show us the leader. Play Button naa tus hogaameeyahaa na tus hogaamiyaha.
Play Button How many men and women live in this community? Play Button meyqaa neemod eeyo nagod aayaa koo nol bulshadaan? meeqa nimood iyo naagood ayaa ku nool bulshadaan?
Play Button How many children live here? Play Button meyqaa 'aRooR aayaa koo nol halkaan? Meeqa caruur ayaa ku nool halkaan?
Play Button Are there schools here for the children? Play Button 'aRooRtoo iskul ma leyihin? caruurtu iskuul ma leeyihiin?
Play Button Is there enough potable water for the people? Play Button beeyu dadkaa koo feelan ma haaystaan? biyo dadka ku filan ma haysataan?
Play Button Is there a water well? Play Button 'eylal beeyod ma leyihin? ceelal biyood ma leedihiin?
Play Button Is there a public fountain? Play Button meyl da beeyaaha ka 'abo ma qabtaan? meel dadku biyaha ka cabo ma qabtaan?
Play Button Are there any medics here? Play Button baabuRtaa daawa'a qaada ma qabtaan? babuurta dhaawaca qaada ma qabtaan?
Play Button Are there any engineers? Play Button waH injiniReeyin ah ma leydiheen? wax injinyeeriin ah ma leedihiin?
Play Button Are there any teachers? Play Button waH ma'alimeen ah ma leydiheen? wax macalimiin ah ma leedihiin?
Play Button Are there empty buildings here? Play Button dismayaal banaan ma koo yaaleen halkaan? dhismayal banaan ma ku yaaliin halkaan?
Play Button Is there a local police force? Play Button 'eedamo bolees o degaanka ma jeeRaan? ciidamo booliis oo degaanka ma jiraan?
Play Button Who is responsible for public safety here? Play Button yaa masool ka ah nabaagelyeda dadkaa halkaan? yaa masuul ka ah nabadgelyada dadka halkaan?
Play Button Whose responsibility is fire protection? Play Button yaa masool ka ah difaa'eeda dabka? yaa masuul ka ah ka difaacida dabka?
Play Button Do you have fire fighting equipment? Play Button ma leydiheen qalabka laa degaalankaa debka? ma leedihiin qalabka la dagaalanka debka?
Play Button Do you have a fire engine? Play Button ma leydiheen baabuRtaa deb demiska ah? ma leedihiin baabuurta deb demiska ah?
Play Button Who do you call in case of an accident? Play Button yaa laso wa'aa hadee oo shil da'o? yaa laasoo wacaa haddii uu shil dhaco?
Play Button Are there operational emergency vehicles here? Play Button baabuRtaa degdegtaa ah o shaqeysaa ma leydiheen? baabuurta degdegta ah oo shaqeeysa ma leedihiin?
Play Button How many telephones do you have in the area? Play Button meyqaa telefon aayad leydiheen halkaan? meeqa telefoon ayaad leedihiin halkaan?
Play Button How many homes have telephones here? Play Button meyqaa gooRi o telefon leh aayaa halkaan koo taal? meeqa guri oo telefoon leh ayaa halkaan ku taal?
Play Button Is there a functioning police station? Play Button ma cheeRaa saaldik bolees o shaqeynayaa? ma jiraa saldhig booliis oo shaqeeynaya?
Play Button What's the means of communication? Play Button sidey baay iskoola HeReeRan? sidee bay iskula xariiraan?
Play Button Can the police station function normally without U.S. assistance? Play Button saaldeega boleesku ma shaaqeyn kaRaa haadee aaysan doleeda maRenka 'aaweenin? saldhiga booliisku ma shaqeeyn karaa haddii aysan U.S. caawinayn?
Play Button Can U.S. forces depend on the local police to perform their duties as needed? Play Button 'eedamada dalka maReykan ka koo ma feelee kaRaan in 'eedamada boleesku fooleeyaan shaqada laga donaayo? ciidamada U.S.-ku ma fili karaan in ciidamada booliisku fuliyaan shaqada laga doonayo?
Play Button How many vehicles are available? Play Button meyqaa baaboR aayaa diyaaR o ah? meeqa baabuur ayaa diyaar u ah?
Play Button What is the telephone number? Play Button waa maHaay telefon ka lambaRka? waa maxay telefoon ka lambarka?
Play Button Do you use radio communications? Play Button ma isti'maashaan izgaRseentaa Raadeeyahaa? ma isticmaashaan isgaarsiinta raadiyaha?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page