Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Is there a medical facility nearby? Play Button isbeetaal 'aafeemad meylahaan ma koo yaalaa? isbitaal caafimaad meelahaan ma ku yaala?
Play Button Are there any doctors in the area? Play Button waH daKhaateeR ah degankaan ma digen yiheen? wax dhaqaatiir ah degaankan ma degan yihiin?
Play Button How many beds do you have at the medical facility? Play Button meyqaa saRiRod aayaa yaalaa isbeetaalka? meeqa sariirood ayaa yaala isbitaalka?
Play Button How many people work at the hospital? Play Button meyqaa RooH aayaa ka shaqeysa isbeetaalka? meeqa ruux ayaa ka shaqaysa isbitaalka?
Play Button How many nurses? Play Button meyqaa kaalkaaleeya aayaa laa shaqeya? meeqa kalkaaliye ayaa la shaqeeya?
Play Button Has there been any infectious disease in the area lately? Play Button waH 'udooRada faafa ah ma ka de'aan deganka maR do? wax cudurada faafa ah ma ka dhaceen degaanka mar dhow?
Play Button Is there a pharmacy? Play Button faRmasheeya ma koo yaalaa? farmashiye ma ku yaala?
Play Button Is there a building where we could set up a medical facility? Play Button ma cheeRa disma aanoo isbeetaal ahaan oo diyaaReeno? ma jiraa dhisme aanu isbitaal ahaan u diyaarino?
Play Button We would like to talk to people about immunization. Play Button waHaanoo je'elnehaay in aanoo dadka kaalaa hadalnoo talaalka waxaanu jecelnahay in aanu dadka kala hadalno talaalka
Play Button We would like to talk to people about sanitization. Play Button waHaanu je'elnehaay in aanoo dadka kaalaa hadalnoo nadafada waxaanu jecelnahay in aanu dadka kala hadalno nadaafada
Play Button Is there a medical emergency facility? Play Button ma cheeRaa isbeetaalka 'aafeemadka digdigta ah la keynoo? ma jiraa isbitaalka caafimaadka degdegta ah la keeno?
Play Button We have to establish a safe working environment. Play Button waa inaanu deeyaReenaa digaan nabadgelyo ah waa inaanu diyaarinaa degaan nabadgelyo ah
Play Button We have to hire medical doctors for this facility. Play Button waa inaanu oo qoRnaa daKhaateeR isbeetaalkan waa inaanu u qornaa dhaqaatiir isbitaalkan
Play Button We have to hire nurses for this facility. Play Button waa inaanu oo qoRnaa kaalkaaleeya yaal isbeetaalkan waa inaanu u qornaa kalkaaliye yaal isbitaalkan
Play Button We have to hire office personnel for this facility. Play Button waa inaanu oo qoRnaa shaqaala ka shaqeya Haafeesyeda isbeetaalka waa inaanu u qornaa shaqaale ka shaqeeya xafiisyada isbitaalka
Play Button We have to hire a custodian for this facility. Play Button waa inaanu oo qoRnaa shaqaala nadeefeeya isbeetaalka waa inaanu u qornaa shaqaale Nadiifiya isbitaalka
Play Button Are the local facilities and personnel able to care for the current casualties without U.S. aid? Play Button isbeetalaada degaanka eeyo shaqaalahodoo ma awoden inaay Hananeeyaan dawa'yada hada la-aanteed? isbitaalada degaanka iyo shaqaalahoodu ma awoodaan inay xanaaneeyaan dhaawacyada hada U.S. la’aanteed?
Play Button Is the local drinking water potable? Play Button beeyaha degaanka ma la 'abee kaRaa? biyaha degaanka ma la cabi karaa?
Play Button Who determined that the water is potable? Play Button ya masool ka ah eenoo beeyaha hobiyo in la 'abee kaRo? yaa masuul ka ah inuu biyaha hubiyo in la cabi karo?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page