Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Who is in charge of repairing roads? Play Button yaa masool ka ah daya'tiRkaa wadoyinkaa? yaa masuul ka ah dayactirka wadooyinka?
Play Button Do you have a map of this area? Play Button maa haaysaan maabka degaanka? ma haysaan maabka degaankan?
Play Button We will provide assistance in building roads at this location. Play Button waHaano idinkaa 'aawin donaa sidee jidaad looga disee lahaa degaanka waxaanu idinka caawin doonaa sidii jidad looga dhisi lahaa degaanka.
Play Button Can you provide a road map of this area? Play Button maa ee seen kaRtaa maabka chidkaa degaanka? ma i siin kartaa maabka jidka degaanka?
Play Button Do you have any machinery for road building? Play Button maa haaystaan waH qalabka dismaha jeedadka? ma haystaan wax qalabka dhismaha jidadka?
Play Button Do you have any machinery for road repairs? Play Button maa haaystaan qalabka daya'tiRkaa wadoyinkaa? ma haystaan qalabka dayactirka wadooyinka?
Play Button We have to set up storage locations for supply materials in the area. Play Button waa inaanu sameynaa maqaaseen alabta saa'adka laa diktoo degaanka waa inaanu u sameeynaa maqaasiin alaabta saacadka la dhikto degaanka
Play Button Are there any railroad tracks in this area? Play Button maa cheeRaan waH jid taRey ah degaanka? ma jiraan wax jid tareen ah degaanka?
Play Button Do you have transportation facilities in this area? Play Button maa koo leydiheen meyl baabuRtaa laagoo sameyo degaankan? ma ku leedihiin meel baabuurta lagu sameeyo degaankan?
Play Button Are there any airports nearby? Play Button maa cheeRaan waH aayRaboRaa o oo doo halkaan? ma jiraan wax ayraboorta oo u dhow halkaan?
Play Button Are there any landing fields for smaller aircraft nearby? Play Button maa cheeRaan meyl dool ah o aay deeyaRadaha yaR yaaRee so degee kaRaan? ma jiraan meel dhul ah oo ay diyaaradaha yar yari ka soo degi karaan?
Play Button Are there any pipelines in the area? Play Button waH tooboyinka sheedaalka qaada degaanko maa leeyahaay wax tubooyinka shidaalka qaada degaanku ma leeyahay.
Play Button Is the pipeline fenced off in this area? Play Button deRbiga tooboyinkaanee maa fooRaan yahaay? derbiga tubooyinkaani ma furan yahay?
Play Button Is the traffic heavy in this area? Play Button baabooRto maa koo badan tahaay chidkaan? baabuurtu ma ku badan tahay jidkaan?
Play Button Are there bus lines or trains to travel to other places? Play Button basas kaley aamaa taReyn meyl kaley taaga maa cheeRaan? basas kale ama tareen meel kale taga ma jiraan?
Play Button Are there taxis? Play Button tagaasee maa chiRtaa? tagaasi ma jirtaa?
Play Button Do these roads get snowed in during the winter? Play Button jio maa baRaf boo leyahaay Hiligaa jeelaalka? jidku ma baraf buu leeyahay xiliga jiilaalka?
Play Button Are there trucking companies nearby? Play Button shiRikaado baaboR halkaan ma ka daw yeehin? shirikado baabuur halkaan ma ka dhow yihiin?
Play Button Do you have radio contact with people in other places? Play Button Raadiyo aad dadka kaalaa HaReeRtaan ma chiRaa? raadiyo aad dadka kala xariirtaan ma jiraa?
Play Button Can you use these roads during the winter? Play Button jidkaan maa laa isti'maali kaRaa Hileegaa jeelaalkaa? jidkaan ma la isticmaali karaa xiliga jiilaalka?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page