Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button How many people live in this area? Play Button meyqa rooH aayaa koo nol degaankaan? meeqa ruux ayaa ku nool degaankan?
Play Button How many water wells do you have in this area? Play Button meyqa 'eyl biyod aayaa koo taal degaankaan? meeqa ceel biyood ayaa ku taal degaankan?
Play Button Do you have a sewage system in this area? Play Button tooboyinka qaashinka qaada maa leydahaay degaankaan? tubooyinka qashinka qaada ma leedahay degaankan?
Play Button How far are the latrines from the water wells? Play Button meyqaa aayaay iskoo cheeRaan haalka qaashinko koo da'a eeyo 'eylasha beeyaha? meeqa ayay isku jiraan halka qashinku ku dhaco iyo ceelasha biyaha?
Play Button What type of herds graze in this area? Play Button no'ey Hola aa aayaa halkaan daaqa? noocee xoola ah ayaa halkaan daaqa?
Play Button Is there a veterinarian? Play Button daKhtaRka Holaha halkaan maa chogaa? dhaqtarka xoolaha halkaan ma joogaa?
Play Button Are there any factories in the area? Play Button waRshado maa koo yaalaan? warshado ma ku yaalaan?
Play Button Is there a river nearby? Play Button wabi halkaan maa kaa daw yahaay? wabi halkaan ma ka dhaw yahay?
Play Button Where do you get electricity from? Play Button halkey koRontada kaa heshaan? halkee korontada ka heshaan?
Play Button Is there a power plant nearby? Play Button waRshad koRonto halkaan ma ka daw dahaay? warshad koronto halkaan ma ka dhaw dahay?
Play Button What kind of electrical appliances do people use? Play Button no'ey weya qalabka koRontada ey aay dao isti'maalaan? noocee weeye qalabka korontada ee ay dadku isticmaalaan?
Play Button Do you use electric stoves? Play Button makeenada koRontada ey 'untada maa isti'imaashaa? makiinada korontada ee cuntada ma istcmaashaa?
Play Button Have there been forest fires in the area? Play Button dabab kaa da'aay dooRkaa degaankaan maa cheeRaan? dabab ka dhacay duurka degaankan ma jiraan?
Play Button Are there any gas pipes around here? Play Button tooboyinkaa gaaska halkaan maa koo yaaleen? tubooyinka gaaska halkaan ma ku yaalin?
Play Button Do you use gas to heat homes around here? Play Button gaas meeyaad oo isti'maashaan koleelkaa guRyaha halkaan? gaas miyaad u isticmaashaan kuleeylka guryaha halkaan?
Play Button Is gas used for cooking? Play Button gaas meeyaa lo isti'maala waH kaReenta? gaas miyaa loo isticmaala wax karinta?
Play Button Do you use propane gas tanks? Play Button maa waHaad isti'imaashaan gaaska 'untaa kaReenta? ma waxaad isticmaashaan gaaska cunta karinta?
Play Button Where do you get propane gas tanks supplied from? Play Button halkey kaa so qadataan gaaska waH kaReenta? halkee ka soo qaadataan gaaska wax karinta?
Play Button Is there anyone to inspect home gas appliances? Play Button maa cheeRa qoof baaRa qalabka haaska ey guRyaha? ma jiraa qof baara qalabka gaaska ee guryaha?
Play Button Is there an electrician here? Play Button koRonta qof yaqaan maa chogaa halkaan? koronta qof yaqaan ma joogaa halkaan?
Play Button Is there a water supply system to households? Play Button guRyoohu tooboyinka beeyaaha maa leyheen? guryuhu tuboyinka biyaha ma leeyihiin?
Play Button Where is the facility located? Play Button waa halkey 'eylasha biyoohoo? waa halkee ceelasha biyuhu?
Play Button How many people operate the system? Play Button meyqa rooH aayaa kaa shaaqeesya? meeqa ruux ayaa ka shaqeeysa?
Play Button Is it connected to other water supply systems? Play Button maa koo HeeRaan yiheen 'eylasha kaley ey neeyaaha? ma ku xiran yihiin ceelasha kale ee biyaha?
Play Button Is it functional? Play Button maa shaqeenayaa? ma shaqeeynayaa?
Play Button Where are the sources of raw water? Play Button waa halkey eelaaha beeyaahan? waa halkee ilaha biyahaan?
Play Button Is it polluted? Play Button maa wasaqaysan yiheen? ma wasaqaysan yihiiin?
Play Button Is there a water treatment used? Play Button beeyo nadeefin maa laa so maReeyey? biyo nadiifin ma la soo mariyay?
Play Button Is it chemical? Play Button maa keemiko baa? ma kimiko baa?
Play Button Is it through filtration? Play Button maa laa so nadeefeeyey? Ma la soo nadiifiyay?
Play Button Is it by sedimentation? Play Button qashirka darerahaa salkeesa fareestaa No Somali script
Play Button Where is the pumping station? Play Button waa halkey maasheenka 'eylaashoo? waa halkee mashiinka ceelashu?
Play Button How many people are needed to keep the system functional? Play Button meyqaa rooH aayaa lo baahan yahaay see aay 'eylaashoo oo shaqeyaan? meeqa ruux ayaa loo bahan yahay si ay ceelashu u shaqeeyaan?
Play Button We've heard that there have been some problems with sewage in this neighborhood. Play Button waHaanoo maqalney in aay deebaato kaa jiRto qaashinkaa musqoolaha deRiskaan meysha oo iskoogu tago waxaanu maqalnay in ay dhibaato ka jirto qashinka musqulaha deriskaan meesha uu iskugu tago
Play Button Do you have indoor plumbing? Play Button gooReegu tuboyin maa leyahaay? gurigu tubooyin ma leeyahay?
Play Button Do you have any problems with your plumbing? Play Button waH deebaato aa maa koo qabaan tooboyinka gooReega? wax dhibaato ah ma ku qabaan tubooyinka guriga?
Play Button Does your toilet work? Play Button musqooshaado maa shaqeysaa? musqushaadu ma shaqeeysaa?
Play Button How many toilets do you have in the house? Play Button meyqaa musqoolod aayaa gooReegaadoo leyahaay? meeqa musqulood ayaa gurigaadu leeyahay?
Play Button Do you have a septic tank? Play Button maa leydahaay tankeega qaashinkaa qaada ey septik tank? ma leedahay Taankiga qashinka qada ee septic tank?
Play Button Is there anyone who can fix your sewer? Play Button maa cheeRaa qof yaqaan seeda lo saameyo bosaaneyRadaa? ma jiraa qof yaqaan sida loo sameyo boosaneerada?
Play Button Have you contacted anyone regarding this problem? If so who? Play Button maa kaala HaReeRtey qofna deebaatadaan? yaad laa HeReetey? ma kala xariirtay qofna dhibaatadaan? yaad la xariitay?
Play Button When did you contact them? Play Button goRmaad laa HaReeRtey? goormaad la xariirtay?
Play Button I will report this higher up and see if there is something we can do to fix the sewage problem. Play Button aaneegoo waHaan aRintaan oo goodbeenaaya madaHdeydaa see lo feeRiyo sidee lo Halin lahaa deebaatada bosaneeReyda anigu waxaan arintaan u gudbinayaa madaxdayda si loo fiiriyo sidii loo xalin lahaa dhibaatada boosaneerada
Play Button We will contact the sewage company and find out what is being done to correct the problem. Play Button aaneegoo waHaan laa HaReeRee donaa shiReekada bosaneyRoyinkaa see aano oo eygo wiHee Hal aa laga qabtey deebaatada anigu waxaan la xariiri doonaa shirikada boosaneerooyinka si aanu u eego wixii xal ah ee laga qabtay dhibaatada
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page