Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button How many radios and TVs are in this area? Play Button meyqaa Raado eeyo televishin aayaay degankaano leyihin? meeqa raado iyo telefishin ayay degaankanu leeyihiin?
Play Button Do you have a radio station in this area? Play Button Raadiyo isteyshin maa leyahaay degaankoo? raadiyo isteeshin ma leeyahay degaanku?
Play Button Do you have a TV station in the area? Play Button isteyshin televishin maa leyahaay degaankoo? isteeshin telefishin ma leeyahay degaanku?
Play Button Do you have a public announcement system? Play Button hab dad weynaha waH logoo sheygo maa leydiheen? hab dad weynaha wax loogu sheego ma leedihiin?
Play Button Where do you post announcements? Play Button halkey lagoo so dajeeyaa waH ogeyseentaa? halkee lagu soo dhajiyaa wax ogaysiinta?
Play Button Is there a local newspaper? Play Button joRnaal degaanka kaa so baHa maa leydiheen? joornaal degaanka ka soo baxa ma leedihiin?
Play Button Is there a news agency representative nearby? Play Button wakeel haayed waRsid degaankan maa deygan yahaay? wakiil hayad warside degaankan ma degan yahay?
Play Button Is there an information center? Play Button HaRoon waRbiHin maa leydidhin? xarun warbixin ma leedihin?
Play Button Do you receive fliers? Play Button waRaaqaha waH lagoo daaba'o maa heyshaan? waraqaha wax lagu daabaco ma heshaan?
Play Button Who distribute the fliers? Play Button yaa waRaaqahaas qeybeeyaa? yaa waraqahaas qeybiya?
Play Button Where do you buy a newspaper? Play Button halkey kaa so gaadata joRnaalka? halkee ka soo gadataa joornaalka?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page