Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button May I see your ID? Play Button waRaqdaada aqonseega ee tus? waraaqdaada aqoonsiga i tus?
Play Button Where do you live? Play Button halkey baad degan tahaay? halkee baad degan tahay?
Play Button Where is the farm located? Play Button halkey aayaay beRtoo koo taala? halkee ayay beertu ku taala?
Play Button What was produced on the farm? Play Button maHaad koo abooRee jiRtey beRta? maxaad ku abuuri jirtay beerta?
Play Button Who confiscated the land? Play Button yaa kaa qaatey beRta? yaa kaa qaatay beerta?
Play Button Who now occupies your farm? Play Button yaa hada degan beRta? yaa hada degan beerta?
Play Button Have you talked with them? Play Button maa laa hadashey ayeyga? ma la hadashay ayaga?
Play Button Do you have documentation? Play Button waRaaqahee beRta maa haaysataa aadeego? waraaqahii beerta ma haysataa adigu?
Play Button Do you think it's dangerous? Play Button maa oo maaleyneysaa in-aay KhataR yihin? ma u malaynaysaa inay qatar yihiin?
Play Button I will contact the appropriate authorities to investigate this matter. Play Button aaniga laa HaReeRaaya 'idee shaqo koo ley see aay oo so baRaan aRintaan anigaa la xariiraya cidii shaqo ku leh si ay u soo baaraan arintaan
Play Button Please know we will assist you. Play Button fadlan ogoo waanoo koo 'aawineynaa fadlan ogow waanu ku caawinaynaa
Play Button You must allow the local authorities to conduct their investigation. Play Button waa inad ogolaataa in 'eedamada deygaankoo sameystaan baaReetaankoda waa inaad ogolaataa in ciidamada degaanku sameeystaan baaritaankooda
Play Button You must go to the base and speak with an interpreter. Play Button waa inad tagtaa saaldiga o aad laa haadashaa tuRjibaan waa inaad tagtaa saldhiga oo aad la hadashaa turjibaan
Play Button The name of the owner Play Button maga'a qofka iskaa ley magaca qofka iska leh
Play Button The name of the property Play Button maga'a hantida dulka magaca hantida dhulka.
Play Button Location of the property Play Button gobtaa dulka goobta dhulka
Play Button Present use of the property Play Button so saaR ogolaanshahee isti'imaalka dulka soo saar ogolaanshahii isticmaalka dhulka
Play Button What is the condition of the property? Play Button waa sidey Haalada dulka hada? waa sidee xaalada dhulka hada?
Play Button Who has the title? Play Button yaa haaysta teytaalkee dulka? yaa haysta taytalkii dhulka?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page