Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Put your hands on the steering wheel and do not move them. Play Button ga'amahaada koo haay istiRsada haana daqaajin gacmahaada ku hay isteersada hana dhaqaajin
Play Button You are breaking the curfew. Play Button waHaad jebisey amaRkee so biHid la’aanta waxaad jebisay amarkii soo bixid la’aanta
Play Button You were speeding. Play Button waHaad koo so'otey so'od deyReyaa waxaad ku socotay socod dheereeya
Play Button The curfew is in effect. Play Button amaR so biHid la-aan aa aayaa su'daa amar soo bixid la’aan ah ayaa socda
Play Button Did you know there is a curfew? Play Button maa ogtahaay waHaa jhiRa amaR so biHid la’aan aa ma ogtahay waxaa jira amar soo bixid la’aan ah
Play Button The streets are not safe right now. Play Button wadoyinkoo maa aahaa nabadgelyu hada wadooyinku ma aha nabadgelyo hada
Play Button We will escort you to your relatives. Play Button anaga koo geyneyna qaRaabadaada anagaa kuu geynayna qarabadaada.
Play Button The police station will give you information about curfew. Play Button saldeega boleeska aayaa koo seenaaya waRbiHinta amaRka so biHid la’aanta saldhiga booliiska ayaa ku siinaya warbixinta amarka soo bixid la’aanta
Play Button Turn off the engine. Play Button demee baabooRka demi baabuurka
Play Button Get out of your vehicle. Play Button ka so baH baabooRka daHdeesa ka soo bax baabuurka dhaxdiisa
Play Button May I see your ID, please? Play Button fadlan maa ee toosee kaRtaa waRaqdaada aqonseega fadlan ma i tusi kartaa waraaqdaada aqoonsiga
Play Button Where are you going? Play Button Hagey oo so'otaa? xagee u socotaa?
Play Button Are you carrying any weapons? Play Button maa wadataa waH hub aa? ma wadataa wax hub ah?
Play Button How much money are you carrying? Play Button waa meyqaa la'agta aad wadato? waa meeqa lacagta aad wadato?
Play Button Who gave you the money? Play Button yaa koo seeyey la'agtaas? Yaa ku siiyay lacagtaas?
Play Button Do you have a gun under the seat? Play Button qoRee maa koo cheeRa kuRseega osteesa? qori ma ku jiraa kursiga hoostiisa?
Play Button Are you hiding anything illegal? Play Button waH shaR'ee daRo aa miyad qaReeneysa? wax sharci daro ah miyaad qarinaysaa?
Play Button Since you broke the law, we have to arrest you. Play Button madaama aad jabisey shar'eega, waa in aanoo koo HiRnaa maadamaa aad jabisay sharciga, waa in aanu ku xirnaa
Play Button We have to take you to the police station. Play Button waa inaanoo koo geynaa saldeega boleeska waa inaanu ku gaynaa saldhiga booliiska
Play Button You will ride with us to the police station. Play Button aanagad babooRkaa naalaa Raa'eesaa ilaa eeyo saldeega booleeska anagaad baabuurka nala raacaysaa ilaa iyo saldhiga booliiska
Play Button We detained this man at ___. Play Button waHaanoo ninkaan kaa so HiRney ___ waxaanu ninkaan ka soo xirnay ___
Play Button He broke the curfew. Play Button waHoo jibeeyeh shaR'eegee so biHid la’aanta waxuu jebiyay sharcigii soo bixid la’aanta
Play Button Can you help verify the man's identity? Play Button ma eega 'aawin kaRtaa hubseemada aqonseega ninkaan ma iga caawin kartaa hubsiimada aqoonsiga ninkaan
Play Button He was hiding a gun. Play Button waHoo qaRsanayeh qoRee waxuu qarsanayay qori
Play Button How many personnel are still on the job? Play Button meyqaa RooH aayaa welee jogtaa shaqada? meeqa ruux ayaa weli joogta shaqada?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page