Get Instructions
main picture
Title Bar
Play Button Do you understand this language? Play Button meeyaad fahmeysaa loqadayda? miyaad fahmeysaa luqadeyda?
Play Button We are here to help you. Play Button halkan waHan oo jognaa inaan koo 'aawino halkan waxaan u joognaa inaan ku caawinno
Play Button I do not understand your language. Play Button ma fahmo loqadaada ma fahmo luqadaada
Play Button There is no one available who speaks this language. Play Button qof ma jiro oo loqadan koo hadlee karo qof ma jiro oo luqadan ku hadli karo
Play Button Try to answer my questions with "yes" or "no." Play Button iskoo day inaad koo jawaabtid "haa" ama "maya" isku day inaad ku jawaabtid "haa" ama "maya"
Play Button Move your head like this for "yes." Play Button daqaajee madaHada seedan oo kale "haa" dhaqaaji madaxaada sedan oo kale "haa"
Play Button Move your head like this for "no." Play Button daqaajee madaHada seedan oo kale "maaya" dhaqaaji madaxaada sedan oo kale "maya"
Play Button Do you know where you are? Play Button meeyaad ogtahay meesh ad jogteed? miyaad ogtahay meesha aad joogtid?
Play Button We cannot give you anything to eat or drink. Play Button ma koo seen karno waHad 'onteed ama waHad 'abteed ma ku siin karnno waxaad cuntid ama waxaad cabtid
Play Button If you need surgery, your stomach must be empty. Play Button hadee ad oo baahan tahay qaleen, 'alooshaada waa inay eber ahaataa hadii aad u baahan tahay qaliin, calooshaada waa inay eber ahaataa
Play Button We will give you food and drink as soon as it is safe to do so. Play Button 'onno iyo biyo waa ideen seen donaa see deg deg ah marka ay nabad noqoto cunno iyo biyo waa idiin siin doonnaa si ded deg ah marka ay nabad noqoto
Play Button Are you thirsty? Play Button oon maa koo haya? oon maa ku haya?
Play Button Are you hungry? Play Button gaajo maa koo haysa? gaajo maa ku haysa?
Play Button Do you need to urinate? Play Button meeyaad oo baahan tahay inaad kadiseed? miyaad u baahan tahay inaad kaadisid?
Play Button Do you need to defecate? Play Button meeyaad oo baahan tahay inaad moosqooshaa aded? miyaad u baahan tahay inaad musqulsha aadid?
Play Button Do you want a cigarette? Play Button sigaar meeyaad oo baahan tahay? sigaar miyaad u baahan tahay?
Play Button I understand. Play Button waan fahmay waan fahmay
Play Button I do not understand. Play Button maan fahmeen maan fahmin
Play Button We will try to contact someone from your group. Play Button waan iskoo dayee doonnaa inaan la Hireerno qoladaada waan isku dayi doonnaa inaan la xiriirno qoladaada
Play Button Please. Play Button fadlan fadlan
Play Button Thank you. Play Button mahadsaneed mahadsanid
Play Button You are welcome. Play Button adeega modan adigaa mudan
Play Button Thank you for talking with me. Play Button waad koo mahadsan tahay la hadalkada waad ku mahadsan tahay la hadalkaada
Play Button I will talk with you again. Play Button mar kale baan koola hadlee donaa mar kale baan kula hadli doonnaa
Play Button Good-bye. Play Button nabadgalyo nabadgelyo