Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you feel sick? Play Button meeyaad Hanoonsaan tahay? miyaad xanuunsan tahay?
Play Button Did you begin to feel sick today? Play Button maanta meeyaad Hanoonsaatay? maanta miyaad xanuunsatay?
Play Button How many days have you felt sick? Play Button imisaa maalmod ayaad Hanoonsaanayd? imissa maalmood ayaad xanuunsanayd?
Play Button Is the sickness here? Play Button meeshaan meeyaad kaa Hanoonsaan tahay? meeshaan miyaad ka xanuunsan tahay?
Play Button Do you feel nauseated? Play Button labaalabo meeyaad daremaysaa? labalabo miyaad dareemaysaa?
Play Button Did the nausea start today? Play Button maanta miyay koogoo bilaabatay labaalabo? maanta miyay kugu bilaabatay labo labada?
Play Button How many days have you had the nausea? Play Button imisaa maalmood ayaay labolabada koo haysay? imissa maalmood ayay labolabada ku haysay?
Play Button Have you been vomiting? Play Button meeyaad mantagtay? miyaad mantagtay?
Play Button Is there any blood in your vomit? Play Button deeg meeyaa la so'day mantagaada? dhiig miyaa la socday mantagaaga?
Play Button Is there any black color in your vomit? Play Button meedab mado meeyaa la so'day mantagaada? midab madow miyaa la socday mantagaaga?
Play Button Have you had any diarrhea? Play Button meeyo koogoo da'ay? miyuu kugu dhacay?
Play Button How many times have you had diarrhea today? Play Button imisaa mar ayaad shobantay? imissa mar ayaad shubantay?
Play Button Would your diarrhea today fill this? Play Button shobankaagee maanta ma booHinayaa kan? shubankaagii maanta ma buuxinayaa kan?
Play Button Has there been any blood in your stool? Play Button saHaradaada ma waH deeg ah ayaa la so'day? saxaradaada ma wax dhiig ah ayaa la socday?
Play Button Are you bleeding from your rectum? Play Button doburka meeyaad kaa deegaysaa? duburka miyaad ka dhiigaysaa?
Play Button Have your stools been black? Play Button saHaradaadow ma mado? saxaradaadu ma madow?
Play Button Do you have worms? Play Button goryan meyo koogoo jira? gooryaan miyaa kugu jira?
Play Button Do you have malaria? Play Button kanee'o meeyaa koo haysa? kaneeco miyaa ku haysa?
Play Button Do you have tuberculosis? Play Button qaaHo meeyaa koo haysa? qaaxo miyaa ku hayso?
Play Button Do you know what I mean by the term AIDS? Play Button meeyaad taqan waHa laga wado AIDS? miyaad taqaan waxa laga wado AIDS?
Play Button Do you have AIDS? Play Button meeyaad qabtaa AIDS? miyaad qabtaa AIDS?
Play Button You need a blood test for the HIV virus. Play Button waHaad oo baahan tahay in lagaa feeriyo seedaha AIDS waxaad u baahan tahay in lagaa fiiriyo sidaha AIDS
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page