Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you have pain in this joint I'm touching? Play Button meeyaad koo Hanoonsanaysaa Hobintaan aan taabanayo? miyay ku xanuunaysaa xubintan aan taabanayo?
Play Button Do you have pain in any other joint? Play Button meeyay jirtaa mel Hobin ah o koo Hanoonayso? miyay jirtaa meel xubin ah oo ku xanuunayso?
Play Button Which joint hurts the most? Play Button Hobinta baa koogoo Hanoon badan? xubintee baa kuugu xanuun badan?
Play Button Do you have pain in this muscle I'm touching? Play Button morqaha aan taabanayo ma koo Hanoonayaan? murqaha aan taabanayo ma ku xanuunayaan?
Play Button Do you have pain in any other muscle? Play Button morqa kale o koo Hanoonayo ma jiraan? murqo kale oo ku xanuunayo ma jiraan?
Play Button Where is the muscle pain? Play Button wa Hage morqaa koo hanoonay? waa xaggee muruqa ku xanuunaya?
Play Button Is this muscle cramping? Play Button jeergo miyo haya morqan? jiirgo miyuu hayaa muruqaan?
Play Button Have you ever had any broken bones? Play Button laf wilygaa koo jabtay meeyay jirta? laf weligaa ku jabtay miyay jirtaa?
Play Button What bones have you broken? Play Button laftee hada ka hor jabtay? laftee hadda ka hor jabtay?
Play Button Does it hurt when I do this? Play Button meeyay ko Hanoonaysaa markan seedan sameyo? miyay ku xanuunaysaa markaan sidan sameeyo?
Play Button Do this. Play Button seedaan saami sidaan samee
Play Button You need an X-ray of your bone. Play Button laftaada waHay oo baahan taghay raajo laftaada waxay u baahan tahay raajo
Play Button I will examine the X-ray and tell you what I see. Play Button waan feeriniya raajada markaz ayaan koo sheygee waHan arko waan fiirinayaa raajada markaas ayaan kuu sheegi waxaan arko
Play Button The bone here is broken. Play Button laftaan halkan way jaban tahay lafta halkaan way jaban tahay
Play Button The bone here is not broken. Play Button laftaa halkan ma jabna lafta halkaan ma jabna
Play Button You need a cast to help the bone heal. Play Button waa in aan jeeso sarnaa see ay oo bogsoto waa in aan jeeso saarnaa si ay u bogsato
Play Button Do not remove the cast. Play Button ha kaa foreen jesada ha ka furin jeesada
Play Button Do not get the cast wet. Play Button ha qoynin jesada ha qooynin jeesada
Play Button You need a splint to help the injury heal. Play Button waHad oo baahan tahay fashad see oo dawa'a oo bogsado waxaad u baahan tahay faashad si uu dhaawaca u bogsado
Play Button You may take the splint off to clean yourself. Play Button waad kaa fujin kartaa fashada see aad oo nadeefiseed waad ka fujin kartaa faashada si aad u nadiifisid
Play Button The splint must be replaced after you have cleaned yourself. Play Button fashada waa in la badalo markaad is nadeefiseed faashada waa in la badalo markaad is nadiifisid
Play Button You need a metal plate and screws to help the healing of your bone. Play Button waHad oo baahan tahay bir iyo mesmaar see laagoo kaalmeyo lafta jabtay waxaad u baahan tahay bir iyo musmaar si loogu kaalmeeyo lafta jabtay
Play Button We need to take you to the Operating Room to make you better. Play Button waa in aan koo qaadnaa qolka qaleenka see aan koo hagajino waa in aan kuu qaadnaa qolka qaliinka si aan kuu hagaajino
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page