Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Your child is sick. Play Button 'oonoogaga woo jiran yahay cunugaaga wuu jiran yahay
Play Button Your child is hurt. Play Button dib baa gaaray 'oonoogaga dhib baa gaaray cunugaaga
Play Button We need to care for your child. Play Button waHan oo baahan nahay in aan 'oonoogaga daryeelno waxaan u baahan nahay in aan cunugaaga daryeelnno
Play Button You need to let us keep your child here. Play Button waHaa oo baahan nahay in 'oonoogaga halkan aan koo hayno waxaan u baahan nahay in cunugaaga halkan aan ku hayno
Play Button You may stay with your child. Play Button waa la jogee kartaa 'oonoogaga waad la joogi kartaa cunugaaga
Play Button Let us examine your child in private. Play Button no ogolow in aan 'oonooga kaleegees feereeno noo ogolow in aan cunuga kaligiis fiirino
Play Button Your child will get better soon. Play Button 'oonoogaga mar dowo wo 'aafimaadee donaa cunugaaga mar dhow wuu caafimaadi doonaa
Play Button This medicine will help your child. Play Button dawadaan way kalmayn dontaa 'oonoogaga daawadaan way kaalmayn doontaa cunugaaga
Play Button Did your child eat today? Play Button 'oonto moo 'oonay 'oonoogaga? cunto muu cunay cunugaaga?
Play Button Did your child eat yesterday? Play Button 'oonoogaga waH maa oonay shalay? cunugaaga wax ma cunay shalay?
Play Button Has your child passed urine today? Play Button 'oonoogaga maa kadshay maanta? cunugaaga ma kaadshay maanta?
Play Button Has your child passed any stool today? Play Button 'oonoogaga maa saHarooday maantay? cunugaaga ma saxarooday maantay?
Play Button Did your child pass any stool yesterday? Play Button 'oonoogaga maa saHarooday shalay? cunugaaga ma saxarooday shalay?
Play Button Has your child had any diarrhea? Play Button 'oonoogaga maa shobmay? cunugaaga ma shubmay?
Play Button Has your child been vomiting? Play Button 'oonoogaga maa mantagay? cunugaaga ma mantagay?
Play Button Your child looks healthy. Play Button 'oonoogaga 'aafeemaadkeesaa ma Homa cunugaaga caafimaadkiisa ma xuma
Play Button Your child will be fine. Play Button 'oonoogaga woo fee'naan donaa cunugaaga wuu fiicnaan doonaa
Play Button Your child will be ill for a long time. Play Button 'oonoogago moodo ayoo jeeranaan donaa cunugaagu mudo ayuu jiranaan doonaa
Play Button This illness will pass slowly, but your child's health will return completely. Play Button 'oonoogaga see tarteeb ah ayoo oo 'aafeemaadee donaa cunugaagu si tartiib ah ayuu u caafimaadi doonaa
Play Button Feed the child small portions every few hours. Play Button doorkee saa'adodba waH yar 'oonsee dhawrkii saacadoodba wax yar cunsii
Play Button Help your child drink this every few hours. Play Button koo kalme in o 'abo 'oonoogaga doorkee sa'dodba ku kaalmee in uu cabo cunugaagu dhawrkii saacadba
Play Button Feed this medicine to your child every four hours. Play Button see dawadaan 'oonoogaga afartee saa'dodba mar sii daawadaan cunugaaga afartii saac-ba mar
Play Button Allow your child to sleep. Play Button oo ogolow in 'oonoogaga seHdo u ogolow in cunugaagu seexdo
Play Button You need to sleep as much as the child does. Play Button waHad oo baahan tahay in aad seHato in la mid ah intoo 'oonoogaga seHdo waxaad u baahan tahay in aad seexato in la mid ah intuu cunugaagu seexdo
Play Button Bring your child back here tomorrow. Play Button 'oonoogaga ko so 'elee halkan beree cunugaaga ku soo celi halkaan berri
Play Button Bring your child back if there is no improvement by tomorrow. Play Button hadoo ka so boksan waayo 'oonoogaga barito so 'elee haduu ka soo bogsan waayo cunugaaga barito soo celi
Play Button We will continue to follow the health of your child with you. Play Button waan kola wadaynaa kaa waar hayntaa 'aafimaadkaa 'oonoogaga waan kula wadaynaa ka war haynta caafimaadka cunugaaga
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page