Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Bend your arm. Play Button laab ga'anta laab gacanta
Play Button Bend your leg. Play Button laab loogta laab lugta
Play Button Breathe normally. Play Button 'aadee oo nefso caadi u neefso
Play Button Close your eyes. Play Button indaha iskoo qabo indhaha isku qabo
Play Button Close your hand. Play Button ga'anta iskoo qabo gacanta isku qabo
Play Button Close your mouth. Play Button afka iskoo qabo afka isku qabo
Play Button Cough. Play Button qoofa' qufac
Play Button Cough some phlegm into this cup. Play Button qoofa' o Hako koo toof kobkan qufac xaako ku tuf koobkaan
Play Button Hold this under your tongue. Play Button koo qabo kan 'arabka hosteesa ku qabo kan carabka hoostiisa
Play Button Hold your breath. Play Button iskoo 'elee neefta isku celi neefta
Play Button Lie down. Play Button seHo seexo
Play Button Lie flat. Play Button iskala feedee iskala fidi
Play Button Lie on your abdomen. Play Button 'aloosha oo seHo caloosha u seexo
Play Button Lie on your back. Play Button dabarka oo seHo dhabarka u seexo
Play Button Look at my finger as it moves. Play Button feeree fartayda o la su'o fiiri fartayda ee la soco
Play Button Look down. Play Button hos feeree hoos fiiri
Play Button Look straight. Play Button hortada feeree hortaada fiiri
Play Button Look up . Play Button kor feeree kor fiiri
Play Button Open. Play Button foor fur
Play Button Open your eyes. Play Button foor indaha fur indhaha
Play Button Open your hand. Play Button fur ga'nta fur gacanta
Play Button Open your mouth. Play Button foor afkaa fur afka
Play Button Push here. Play Button reeH halkan riix halkaan
Play Button Sit down. Play Button fadeeso fadhiiso
Play Button Sit up. Play Button kor oo fareeso kor u fariiso
Play Button Squeeze here. Play Button tooje halkan tuuji halkaan
Play Button Stand on the scale. Play Button koo istag meesaanka ku istaag miisaanka
Play Button Stand up. Play Button istag istaag
Play Button Take a deep breath in and out. Play Button neefso neefso
Play Button Touch my finger with this finger. Play Button fartaadaa koo taabo fartayda fartaada ku taabo fartayda
Play Button Touch your finger to your nose like this. Play Button fartada koo taabo sankaagaa seedan o kale fartaada ku taabo sankaaga sidaan oo kale
Play Button Turn around. Play Button jedso jeedso
Play Button Turn onto this side. Play Button deena'an oo jedso dhinacaan u jeedso
Play Button Walk like this. Play Button seedan oo su'o sidaan u soco
Play Button Walk towards me. Play Button deena'ayga oo so su'o dhinacayga u soo soco
Play Button You need an X-ray of your chest. Play Button waHad oo baahan tahay raajee Habadka waxaad u baahan tahay raaji xabadka
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page