Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Everything will be done to make you feel better again. Play Button waH walba waa la samaynaeyaa see laagoo hagajeeyo mar kale wax walba waa la sameynayaa si laguu hagaajiyo mar kale
Play Button You are only slightly wounded. Play Button daawa' yar baad koo gary dhaawac yar baa ku gaaray
Play Button You will soon be up again. Play Button mardow waad ka ke'ee dontaa mardhow waad ka kici doontaa
Play Button Your condition is serious, but you will get better. Play Button Haaladaada way 'olos tahay, lakeen waad iska fee'anaan dontaa xaaladaada way culus tahay, lakiin waad iska fiicnaan doontaa
Play Button You will get better if you let us take care of you. Play Button waad fee'anaan dontaa hadee aad noo ogolateed in aan koo daryelno waad fiicnaan doontaa hadii aad noo ogolaatid in aan ku daryeelno
Play Button You are seriously hurt. Play Button see halis ah ayaad oo daawa'antay si halis ah ayaad u dhaawacantay
Play Button You are seriously ill. Play Button see halis ah ayaad oo jiran tahay si halis ah ayaad u jiran tahay
Play Button It will probably take a long time for you to get better. Play Button waHa laga yaabaa in ay waqtee der qadato in aad fee'naateed waxaa laga yaabaa in ay waqti dheer qaadato in aad fiicnaatid
Play Button The surgery was successful. Play Button qaleenka waa lagoo goolaystay qaliinka waa lagu guulaystay
Play Button We were able to help you. Play Button waanoo awodnaa in aan koo haga jeeno waanu awoodnaa in aan ku hagaa jino
Play Button We had to remove this. Play Button waan koo qasbanayn inaan kan goyno waan ku qasbanayn inaan kan gooyno
Play Button We tried, but we could not save this. Play Button waano iskoo daynay, lakeen waan bad badeen waynay waanu isku daynay, lakiin waan bad baadin waynay
Play Button You were hurt very badly. Play Button ad ayaad oo daawa'antay aad ayaad u dhaawacantay
Play Button You will be fine. Play Button waad fee'anaan dontaa waad fiicnaan doontaa
Play Button You will need time to heal. Play Button waHad oo baahan tahay waqtee aad koo bogsato waxaad u baahan tahay waqti aad ku bogsato
Play Button We will arrange for your transport back to your country. Play Button wahan koo qabanqaabin doonaa gadeed koogoo 'eliya wadan kagee waxaan kuu qabanqaabin doonaa gaadiid kugu celiya wadan kaagii
Play Button We will send you to another place. Play Button wahan koo deeraynaa meel kale waxaan kuu diraynaa meel kale
Play Button You need more care. Play Button waHad oo baahan tahay daryel badan waxaad u baahan tahay daryeel badan
Play Button You will return to your Unit when you are better. Play Button wahaad koo so noqon dontaa oonoogaga markee ad ronaateed waxaad ku soo noqon doontaa unugaaga markii aad roonaatid
Play Button I will be back soon. Play Button waHan so noqonayaa dowan waxaan soo noqonayaa dhawaan
Play Button I will check back later to see how you are doing. Play Button hado ayaan koo so kormary donaa see aan oo feereeyo seedaad tahay hadhow ayaan ku soo kormeeri doonaa si aan u fiiriyo sidaad tahay
Play Button Return tomorrow so we can be sure you get better. Play Button so noqo baree see aan oo hobino in aad fee'naatay soo noqo barri si aan u hubino in aad fiicnaatay
Play Button Return in one week so we can be sure you get better. Play Button so noqo todobaad goodeehees see aan oo hoobino in aad fee'anaatay soo noqo todobaad gudihiisa si aan u hubino in aad fiicnaatay
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page