Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button You have been injured. Play Button waad dawa'an tahay waad dhaawacan tahay
Play Button You are ill. Play Button waad jiraan tahay waad jiran tahay
Play Button Lie still. Play Button seHo seexo
Play Button We will take care of you. Play Button waano koo 'aaweenee donaa waannu ku caawini doonnaa
Play Button Let us help you. Play Button no ogolow eenaan koo 'aaweeno noo ogoloow inaannu ku caawinno
Play Button We must examine you carefully. Play Button waa inaan koo baarnaa see rasmi ah waa inaan kuu baarnaa si rasmi ah
Play Button We will try to not hurt you further. Play Button waan eeskoo dayaynaa inaanan koo see Hanooneen waan isku dayaynnaa inaanan ku sii xanuunin
Play Button This will help protect you. Play Button waan eskoo dayaynaa inaanan koo see Hanooneenin waan isku dayaynaa inaanan ku sii xanuuninin
Play Button Do exactly what we ask. Play Button samee waHan koo waydeen samee waxaan ku waydiin
Play Button Keep your head very still. Play Button maadaHaaqa ha daqaajinin madaxaada ha dhaqaajinin
Play Button Keep very still. Play Button ha is daqaajinin ha is dhaqaajinin
Play Button Can you breathe? Play Button kan woo koo 'aaweenayaa, meeyaad nayfsan kartaa? kan wuu ku caawinayaa, miyaad neefsan kartaa?
Play Button Say your name out loud. Play Button maga'ada kor ogoo dawaaq magacaada kor ugu dhawaaq
Play Button Do you hurt anywhere? Play Button meel koo Hanoonaysa maa jirtaa? meel ku xanuunaysa maa jirtaa?
Play Button Show me where. Play Button e tos meshaas i tus meeshaas
Play Button Show me where it hurts worst. Play Button e tos mesha oogoo daran i tus meesha ugu daran
Play Button Does this hurt? Play Button seedan meeyay koo Hanonaysaa? sidan miyay ku xanuunaysaa?
Play Button Move all of your fingers. Play Button farahaaga o dan daqaajee farahaaga oo dhan dhaqaaji
Play Button Move all of your toes. Play Button daqaajee fara 'agaha o dan dhaqaaji fara cagaha oo dhan
Play Button Open your eyes. Play Button indahaaga fur indhahaaga fur
Play Button Push against me. Play Button igoo reH igu riix
Play Button You will feel better soon. Play Button mar dow waad fee'naan dontaa mar dhow waad fiicnaan doontaa
Play Button You must stay here. Play Button waa inaad halkan jogtaa waa inaad halkan joogtaa
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page