Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button You have been hurt. Play Button waH meeyay koo gaareen wax miyay ku gaareen
Play Button We are all working to help you. Play Button anaga o dan waHan oo shaqeynaynaa inaan koo 'aawino annaga oo dhan waxaan u shaqeynaynaa inaan ku caawinno
Play Button Help us take care of you. Play Button naa 'aaween see aan koo 'aaweeno na caawin si aan kuu caawinno
Play Button We have to remove your clothes. Play Button waa inaanoo darkaa kaa seebnaa waa inaa-nnu dharka kaa siibnaa
Play Button Do you have any bad reactions to any medicine? Play Button dawo ko deebaysa meeyey jirtaa? dawo ku dhibaysa miyey jirtaa?
Play Button Have you eaten food in the past six hours? Play Button 'oono meeyaad 'oontay liHdee saa'adood e la soo daafay? cunno miyaad cuntay lixdii saacadood ee la soo dhaafay?
Play Button Is this injury from a landmine? Play Button daawa'an maa meeno boo kaa yimeed? dhaawacaan ma miino buu ka yimid?
Play Button Were you shot? Play Button Hagee lagaa togtay? xaggee lagaa toog-tay?
Play Button Is this from a knife? Play Button kan ma meendee boo ka yimeed? kani ma mindi buu ku yimid?
Play Button Is this from a rock? Play Button kan maa dagaH boo kaa yimeed? kan ma dhagax buu ka yimid?
Play Button Is this from a vehicle crash? Play Button kan maa shil baaboor boo koo yimeed? kan ma shil baabuur buu ku yimid?
Play Button Did a person do this to you? Play Button qof maa koogoo sameyay? qof maa kugu sameeyay?
Play Button Did you lose consciousness after this happened? Play Button arintaan maarkaa ay koogoo da'day meeyaad sooHday? arintan marka ay kugu dhacday miyaad suuxday?
Play Button Did you lose more than this much blood? Play Button meeyaad lomeesay deeg intan la eg? miyaad lumisay dhiig intan la eg?
Play Button Point to all the parts of your body that hurt. Play Button ee tilmaan inta meel oo jirka kaa Hanoonayo ii tilmaan inta meel uu jika kaa xanuunayo
Play Button Does it hurt when I do this? Play Button markaan sameyo meeyay ko Hanoonaysaa? markaan sameeyo miyay ku xanuunaysaa?
Play Button Move this like this. Play Button kan oo daqaajee seedan kan u dhaqaaji sidan
Play Button Turn over this way. Play Button dina'an isoo rog dhinacan isu rog
Play Button Did you inhale any smoke or very hot air? Play Button hawo kolol ama qeeq meeyaad qaadatay? hawo kulul ama qiiq miyaad qaadatay?
Play Button Do your lungs hurt? Play Button sambabada meeyay koo Hanoonayaan? sambabada miyay ku xanuunayaan?
Play Button Are you having trouble breathing? Play Button hawo qaadashada meeyay koo deebaysaa? hawo qaadashada miyay ku dhibaysaa?
Play Button This will help avoid infection. Play Button kan woHoo kaa 'aaweenayaa inaynan see Humaaneen kan wuxuu ka caawi-nayaa inaynan sii xumaanin
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page