Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button This will help you. Play Button kan woo ko 'aaweenayaa kan wuu ku caawinayaa
Play Button I have to put a small needle in you here. Play Button irbadan waa inaan koogoo doraa irband waa inaan kugu duraa
Play Button We need to give you fluid. Play Button waa inaan koo seeyaa faleebo waa inaan ku siiyaa faleebo
Play Button We need to give you blood. Play Button waa inaan koo seenaa deeg waa inaan ku siinaa dhiig
Play Button I need to put a tube into your throat. Play Button waa inaan towbo dontaa kaa galiyaa waa inaan tuubo dhuunta kaa galiyaa
Play Button This tube will help you breathe better. Play Button toobadan waHay kaa 'aawinaysaa sidaad see fee'an ogo neefsaan lahayd tuubadaan waxay kaa caawinaysaa sidaad si fiican ugu neefsan lahayd
Play Button This tube may feel uncomfortable. Play Button toobadan waa laga yaabaa inay koo dibto tuubadan waa laga yaabaa inay ku dhibto
Play Button I need to put a tube through your nose to your stomach. Play Button waa inaan toobo sanka kaa geliyaa ilaa iyo 'alooshaa waa inaan tuubo sanka kaa geliyo ilaa iyo caloosha
Play Button You need to swallow while I put this tube in your nose. Play Button waa inaad liqdaa, markan toobadan sanka ka geleeyo waa inaad liqdaa, markaan tuubadan sanka kaa galinayo
Play Button Drink this while I gently place the tube into your nose. Play Button kan 'ab, intaan toobadan saankaa kaa galeenayo kan cab, intaan tuubadan saka kaa galinayo
Play Button This tube will drain your stomach. Play Button toobadan 'alooshada bay nadeefinaysaa tuubada calooshaada bay nadiifinaysaa
Play Button I have to put a small tube into your neck to give you fluid. Play Button waa inaan toobo yar dontaa kaa galeeyo see aan biyo kaaga seeyo waa inaan tuubo yar dhuunta kaa galiyo si aan biyo kaaga siiyo
Play Button I need to put a tube in your chest. Play Button waan oo baahan ahay inaan Habadkaa tobo kaa geleeyo waan u baahan ahay inaan xabadka tuubo kaa geliyo
Play Button This needle will release the air from your chest. Play Button saleengadan way kaa so saaraysaa hawada Habadka kaaga jirtaa saliingadaan way kaa soo saareysaa hawada xabadka kaaga jirta
Play Button This will help your burns. Play Button kan woo kaa 'aaweenayaa daawa'aaga gobneenka ah kan wuu kaa caawinayaa dhaawacaaga gubniinka ah
Play Button I need to cut your skin. Play Button waan doonayaa inaan jaro maqaarkaagaa waan doonayaa inaan jaro maqaarkaaga
Play Button We have to restrain you for your safety. Play Button waHan koo Hirnay see aadan esoo daawa'in waxaan kuu xirnay si aadan isu dhaawacin
Play Button You have been burned by a chemical. Play Button waHaa naa gobay keemeekada waxaa na gubay kiimikada
Play Button We need to wash the chemicals from your skin. Play Button waan oo baahan ahay inaan kaa daqno keemikada waan u baahan ahay inaan kaa dhaqnno kiimikada
Play Button You will need to be completely washed. Play Button waa in adigaa o dan lagoo daqo waa in adiga oo dhan lagu dhaqo
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page