Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Have you urinated today? Play Button maanta meeyaad kaadisay? maanta miyaad kaadisay?
Play Button Does your bladder feel full? Play Button meeyaad dareemeysaa inay kaadi haystaada booHdo? miyaad dareemeysaa inay kaadi haystaada buuxdo?
Play Button Do you have problems starting to urinate? Play Button kaadeeda belogada meeyay koo dibtaa? kaadida biloowgeeda miyay ku dhibtaa?
Play Button Do you have an urge to urinate but are unable to pass urine? Play Button meeyaad rabotaa kaadee aanan koo haynin? miyaad rabootaa kaadi aanan ku haynin?
Play Button Do you have any pain with urination? Play Button Hanoon meeyay koogoo heysaa kaadeeda? xanuun miyay kugu haysaa kaadida?
Play Button Urinate into this container. Play Button koo kaadee 'aagan ku kaadi caagan
Play Button You need a tube in your bladder. Play Button waHad oo baahan tahay toobo kaadi haynta lagaa geleeyo waxaad u baahan tahay tuubo kaadi haynta lagaa geliyo
Play Button I am going to insert a tube into your bladder to drain urine. Play Button waHan kaadihaystaa kaa gelinayaa toobo see aan oo soo nadeefeeyo waxaan kaadihaynta kaa gelinayaa tuubo si aan u soo nadiifiyo
Play Button This tube will empty the urine from your bladder. Play Button toobada way soo nadeefeen dontaa kaadi haystaa tuubada way soo nadiifin doontaa kaadi haynta
Play Button This tube will feel uncomfortable in you. Play Button toobadan way koo dibee dontaa tuubadan way ku dhibi doontaa
Play Button Do not touch this tube. Play Button ha taabanin toobadan ha taabanin tuubadan
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page