Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Please wait for an interpreter. Play Button fadlan waHaad sugtaa tuRjibaan fadlan waxaad sugtaa turjibaan
Play Button Please turn off your camera. Play Button fadlan damee masawirkaada fadlan dami masawirkaada
Play Button Please turn off your recorder. Play Button fadlan damee 'ajalada fadlan dami cajalada
Play Button Here is a copy of our ground rules. Play Button kanee waa kobeega sharoo'ada halkan kani waa koobiga sharuucda halkaan
Play Button Sign here if you agree to follow the ground rules. Play Button saHeeH halkaan hadee aad ogolaatey inaad raa'do sharoo'adaan saxiix halkaan haddii aad ogolaatay inaad raacdo sharuucdaan
Play Button This is not the public affairs office. Play Button midkaanee waa Hafees aan qaban holaha dadweenaha midkani waa xafiis aan qaban howlaha dadweynaha
Play Button I am not an official spokesperson. Play Button aaneegoo maa ihee qofka oo hadlu Hafeeskan anigu ma ahi qofka u hadla xafiiskan
Play Button He does not wish to give an interview. Play Button asagoo maa oo donayo inoo biHeeyo waReysee asagu ma uu doonayo inuu bixiyo waraysi
Play Button She does not wish to give an interview. Play Button eeyedoo ma aay doneyso inaay biHeeso waReysee iyadu ma ay doonayso inay bixiso waraysi
Play Button Do not take photos here. Play Button halkan haa kaa qaadin masawiR halkaan ha ka qaadin masawiro.
Play Button Do not take videos here. Play Button halkan haa kaa doobin 'ajalad halkaan ha ka duubin cajalad
Play Button Do not take photos of this place. Play Button masawiRo haa kaa qaadin halkan masawiro ha ka qaadin halkaan
Play Button Do not take videos of this place. Play Button 'ajalad haa kaa dooin halkan cajalad ha ka duubin halkaan
Play Button Do not take photos of this piece of equipment. Play Button masawiRo haa kaa qaadin qalabkan masawiro ha ka qaadin qalabkaan.
Play Button Do not take videos of this piece of equipment. Play Button 'ajalad haa kaa doobin qalabkan cajalad ha ka duubin qalabkaan
Play Button You cannot enter this area now. Play Button aadeegoo ma so gelee kaRtid halkan adigu ma soo geli kartid halkaan
Play Button For security reasons, I cannot address this question. Play Button sabab nabadgelyo daRaadid, aaneegoo kama jawaabee kaRo soo-aashaas sabab nabadgelyo daraadeed, Anigu kama jawaabi karo su’aashaas
Play Button I cannot address that question until the investigation is finished. Play Button aaneegoo kama chawaabee kaRo soo-aashaas ilaa inta oo baaReetaankoo kaa damaanayo anigu kama jawaabi karo su’aashaas ilaa inta uu baaritaanku ka dhamaanayo
Play Button We do not discuss personnel or equipment strength with the media. Play Button kaalama hadalno awoda shaqaalaha aamaa qalabkeyna waRbaahinta kalama hadalno awooda shaqaalaha ama qalabkeena warbaahinta
Play Button We do not discuss future operations with the media. Play Button kaalama hadalno waH qabadkeyna moostaqbalkaa waRbahinta kalama hadalno wax qabadkeena mustaqbalka warbaahinta
Play Button We do not discuss nuclear operations with the media. Play Button kaalama hadalno hoobkaa nookliyeRkaa waRbaahinta kalama hadalno hubka nuyukliyeerka warbaahinta
Play Button We do not discuss chemical operations with the media. Play Button kaalama hadalno holaaha keemeekada waRbaahinta kalama hadalno howlaha kiimikada warbaahinta
Play Button We do not discuss biological operations with the media. Play Button kaalama hadalno holaaha baayolojigaa waRbaahinta kalama hadalno howlaha bayoolajiga warbaahinta
Play Button We do not have information on this subject. Play Button maa aanoo haayno waH waRbiHin ah o koo saabsan aRintaas ma aanu hayno wax warbixin ah oo ku saabsan arintaas.
Play Button Names cannot be released until victims' relatives are notified. Play Button maga'yeda lama sheygee kaRo ilaa eeyo in logaa sheygaayo qaRaabada dadka aay waH gaaRin magacyada lama sheegi karo ilaa iyo in looga sheegayo qaraabada dadka ay wax gaareen
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page