Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button I do not wish to give an interview. Play Button aaneegoo maa donayo inaan waReysee biHeeyo anigu ma doonayo inaan wareeysi bixiyo
Play Button He does not wish to give an interview. Play Button eesago maa oo donayo inoo waReysee biHeeyo isagu ma uu doonayo inuu wareeysi bixiyo
Play Button She does not wish to give an interview. Play Button eeyadoo maa aay doneyso inaay waReysee biHeeso iyadu ma ay doonayso inay wareeysi bixiso
Play Button I am not qualified to answer that question. Play Button aaneegoo ooma qalmo inaan soo-aashaas ka jawaabo anigu uma qalmo inaan su’aashaas ka jawaabo
Play Button She is not qualified to answer that question. Play Button eeyedoo ooma qalanto iney soo-aashaas ka jawaabto iyadu uma qalanto inay su’aashaas ka jawaabto
Play Button He is not qualified to answer that question. Play Button eesago ooma qalmo inoo soo-aashaas ka jawaabo isagu uma qalmo inuu su’aashaas ka jawaabo
Play Button He does not want to answer that question. Play Button eesagoo maa oo donayo inoo soo-aashaas ka jawaabo isagu ma uu doonayo inuu su’aashaas ka jawaabo
Play Button She does not want to answer that question. Play Button eeyadoo maa aay doneyso iney soo-aashaas ka jawaabto iyadu ma ay doonayso inay su’aashaas ka jawaabto
Play Button I will not answer this question. Play Button aaneegoo ka jawaabee mayo soo-aashaas anigu ka jawaabi maayo su’aashaas
Play Button I have no answer at this time. Play Button aaneegoo waH jawaab ah maa haayo Hileegan HaadiRkaa anigu wax jawaab ah ma hayo xilligan xaadirkaa
Play Button I would like to stop this interview. Play Button aaneegoo waHaan je'elahaay eenaan jojeeyo waReysigaa anigu waxaan jecelahay inaan joojiyo wareeysiga
Play Button She would like to stop this interview. Play Button eeyadoo waHaay doneysaa inaay waReysiga jojeeso iyadu waxay doonaysaa inay wareeysiga joojiso
Play Button He would like to stop this interview. Play Button eesagoo waHaa oo donayaa inoo jojeeyo waReysiga isagu waxa uu doonayaa inuu joojiyo wareeysiga
Play Button No comment. Play Button jawaab maa lahan jawaab ma lahan.
Play Button Can you please ask the question in simpler language? Play Button fadlan soo-aasha maa eegoo weydeen kaRtaa luqad fudad fadlan su’aasha ma igu weeydiin kartaa luqad fudud
Play Button This interview is over. Play Button waReysigaanee waa damaadey wareeysigaani waa dhamaaday
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page