Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button ___ will be here soon. Play Button ___ aayaa maR do eeman dona ___ ayaa mar dhow iman doona
Play Button I will call on you to speak. Play Button aaneegaa koo so wa'aya see aad oo haadasho anigaa ku soo wacaya si aad u hadasho
Play Button He will call on you to speak. Play Button asaga koo so wa'aya see aad oo haadasho asagaa ku soo wacaya si aad u hadasho
Play Button She will call on you to speak. Play Button eeyadaa koo so wa'eysa see aad oo haadasho iyadaa ku soo wacaysa si aad u hadasho
Play Button Please ask only one question each time you are called on. Play Button fadlan weydee hal soo-aal kaleeya maRkee aad hadashaba fadlan weydii hal su’aal kaliya markii aad hadashaba
Play Button You may ask one legitimate follow-up question per turn. Play Button waHaad weydeesan kaRtaa hal soo-aal o laa see so'o maRkeeba waxaad weeydiisan kartaa hal su’aal oo la sii soco markiiba
Play Button Please wait for the interpreter to translate your question. Play Button fadlan soog see oo tuRjibaanko oo tuRjeemo soo-aashaada fadlan sug si uu turjibaanku u turjimo su’aashaada
Play Button Please wait for the interpreter to translate your answer. Play Button fadlan soo see oo tuRjibaanko oo tuRjeemo jawaabtada fadlan sug si uu turjibaanku u turjimo Jawaabtaada
Play Button That is a separate question; there may be time to address it later. Play Button meedaasi waa soo-aal kaley; waHaa laga yaaba inaad waKhtee oo hesho hadaw midaasi waa su’aal kale; waxaa laga yaaba inaad waqti u hesho hadhoow
Play Button We ran out of time. Play Button waKhtigee aayaa naga damaadey waqtigii ayaa naga dhamaaday
Play Button If he promised you information, be sure to give your contact information to ____. Play Button hadoo koo balaameeyey inoo waRbeeHin koo seeyo, hubso in meysha lagala HaReeRo aad oo sheygto ___ haddu ku balamiyay inuu warbixin ku siiyo, hubso in meesha lagala xariiro aad u sheegto ___
Play Button If she promised you information, be sure to give your contact information to her. Play Button hadee aay koo balameesey inaay waRbeeHin koo seeso, hubso in meyshaa lagala HaReeRo aad oo sheygto eeyeda haddii ay ku balamisay inay warbixin ku siiso, hubso in meesha lagala xariiro aad u sheegto iyada
Play Button If I promised you information, be sure to give your contact information to me. Play Button hadee aan koo balameeyey inaan waRbeeHin koo seeyo, hoobso in meyshaa lagala HaReeRo aad ee sheygto haddii aan ku balamiyay inan warbixin ku siiyo, hubso in meesha lagala xariiro aad ii sheegto
Play Button Another session will take place later today. Play Button qeybta kaley ey waReyseega waHaa laa qaban donaa maantey qeybta kale ee waraysiga waxaa la qaban doonaa maantay
Play Button Thanks for your cooperation. Play Button waad koo mahaadsen tahaay wada shaqeyntaada waad ku mahadsan tahay wada shaqeeyntaada
Play Button Thanks for your understanding. Play Button waad koo mahaadsen tahaay waH fahamkaada waad ku mahadsan tahay wax fahamkaada
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page