Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Weather below minimums. Play Button haalee yaa heywa chinee yaa vipeemo vyaa chinee kaabeesa hali ya hewa chini ya vipimo vya chini kabisa
Play Button Cloud cover. Play Button keefooneeko chaa maawingo kifuniko cha mawingu
Play Button Upper edge at ___. Play Button ookeengo waa dyoo ___ ukingo wa juu ___
Play Button Lower edge at ___. Play Button ookeengo waa chinee ___ ukingo wa chini ___
Play Button Ceiling ___ meters. Play Button daaRee meeta ___ dari mita ___
Play Button Visibility ___ kilometers. Play Button haalee yaa koo-onikaana waazee keelomeeta ___ hali ya kuonekana wazi kilomita ___
Play Button Barometric pressure ___ millibars. Play Button preysha yaa baaRometa meeleebaa ___ presha ya barometa milibaa ___
Play Button Wind shear Play Button mabaadileeko yaa hataaRee yaa oopepo mabadiliko ya hatari ya upepo
Play Button Severe conditions Play Button haalee kaalee hali kali
Play Button Wet runway Play Button baaRabaaRa yaa ndegey yenyey madyeemaadyee barabara ya ndege yenye majimaji
Play Button Dry runway Play Button baaRabaaRa yaa ndegey kaavo barabara ya ndege kavu
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page