Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Contact ___. Play Button eeta ___ ita ___
Play Button Frequency ___ Point ___. Play Button ___ waa keewaango chaa maaRoodeeyo yaa ___ ___ wa kiwango cha marudio ya ___
Play Button Switch to frequency ___. Play Button badeelee kwaa ___ waa maaRoodeeyo badili kwa ___ wa marudio
Play Button Permit me to enter your control zone. Play Button neeRuhoosoo kwingeeya kateeka ookaanda waako waa ooThibeetee niruhusu kuingia katika ukanda wako wa udhibiti
Play Button Altitude Play Button mweenooko mwinuko
Play Button Flight level Play Button oosaawa waa safaaRee yaa ndegey usawa wa safari ya ndege
Play Button Distance Play Button oombaalee umbali
Play Button A beam of ___. Play Button mwaalee waa ___ mwali wa ___
Play Button I passed over ___. Play Button nileepeeta dyoo yaa ___ nilipita juu ya ___
Play Button Bearing Play Button oowelekeyo uelekeo
Play Button Traffic Play Button magaaRee baaRaabaRaanee magari barabarani
Play Button Unidentified aircraft Play Button ndegey iseeyotaambuleewa ndege isiyotambuliwa
Play Button Aircraft Play Button ndegey ndege
Play Button Helicopter Play Button heleekopta helikopta
Play Button Climb to ___. Play Button panda haadee ___ panda hadi ___
Play Button Descend to ___. Play Button shooka haadee ___ shuka hadi ___
Play Button Estimated time of arrival (ETA) Play Button maakadeeReeyo yaa wakaatee waa koofeeka / maakeeseeyo yaa wakaatee waa koofeeka makadirio ya wakati wa kufika
Play Button Flight plan Play Button mpaango waa safaaRee yaa ndegey mpango wa safari ya ndege
Play Button Fly heading ___. Play Button Rooka ookyelekeya ___ ruka ukielekea ___
Play Button We are bound for ___. Play Button toonaa-eylekeya tunaelekea ___
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page