Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Please repeat slowly. Play Button taafaThaalee Roodeeya poleypoley tafadhali rudia polepole
Play Button Roger Play Button neemeyleywa nimeelewa
Play Button Over Play Button mweesho mwisho
Play Button I did not understand. Play Button seekoo-eleywa sikuelewa
Play Button Your transmission was blocked. Play Button ootaangazaadyee waako ooleezoo-eeleewa utangazaji wako ulizuiliwa
Play Button Heavy static Play Button maa-ingileeyo maakoobwa yaa oomemey maingilio makubwa ya umeme
Play Button The signal is weak. Play Button eeshaaRa nee Thaayfoo ishara ni dhaifu
Play Button Say again. Play Button semaa tenaa sema tena
Play Button This is an American aircraft. Play Button hee nee ndegey yaa keemaaRikaanee hii ni ndege ya kimarekani
Play Button Spell it, please. Play Button eeyendeleyze, taafaThaalee iendeleze, tafadhali
Play Button Did you say ___? Play Button ooleesema ___ ? ulisema ___ ?
Play Button I do not speak Swahili. Play Button seesemee keeswaaheelee sisemi kiSwahili.
Play Button Does anyone there speak English? Play Button koona mtoo yeyotey kooley anaayeseyma kee-ingeReza? kuna mtu yeyote kule anayesema kiingereza?
Play Button Am I talking with ___ control? Play Button neenazungoomza naa ooThibeetee waa ___ ninazungumza na udhibiti wa ___?
Play Button Is there a better frequency to communicate? Play Button koona maaRoodeeyo boRa yaa koowaasileeyaana? kuna marudio bora ya kuwasiliana?
Play Button I read you: Play Button neenaako-eleywa: ninakuelewa:
Play Button five-by Play Button taano kwaa tano kwa
Play Button four-by Play Button n-ney kwaa nne kwa
Play Button three-by Play Button taatoo kwaa tatu kwa
Play Button two-by Play Button mbeelee kwaa mbili kwa
Play Button I do not read you. Play Button seekoo-elewee sikuelewi.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page