Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Runway ___ in use. Play Button baaRabaaRa ___ yaa ndegey eenaatoomeewa barabara ___ ya ndege inatumiwa
Play Button Wind at ___. Play Button oopepo ___ upepo ___
Play Button Altimeter Play Button baaRoomeyta yaa ooRefoo barometa ya urefu
Play Button Number ___ to follow. Play Button naamba ___ koofoowaata namba ___ kufuata
Play Button Report. Play Button RepoRtee / taaReefa ripoti / taarifa.
Play Button ___ miles Play Button maaylee ___ maili ___
Play Button ___ kilometers Play Button keelomeeta ___ kilomita ___
Play Button Beacon Play Button kee-oleyza kioleza
Play Button Final (approach) Play Button mweesho (kaRibeeya) mwisho (karibia)
Play Button Base Play Button keetoowo kituo
Play Button Headwind Play Button oopepo waa mbeesho upepo wa mbisho
Play Button Tailwind Play Button oopepo waa nyooma upepo wa nyuma
Play Button Crosswind Play Button oopepo oona-ovooka upepo unaovuka
Play Button Downwind Play Button oopepo waa deymaanee upepo wa demani
Play Button Upwind Play Button kuwelekeya aw Theedee yaa oopepo kuelekea au dhidi ya upepo
Play Button Extended (fully) Play Button eeleeyo-paanooleewa (kaabeesa) iliyopanuliwa (kabisa)
Play Button Enter landing pattern. Play Button ingeeya sampoolee yaa kootoowaa ingia sampuli ya kutua
Play Button Cleared to land. Play Button oomekoobaleewa kootoowaa umekubaliwa kutua
Play Button Landing gear down. Play Button maaRandeeyo chinee marandio chini
Play Button Turn on runway lights. Play Button waasha taa zaa baaRabaaRa yaa ndegey washa taa za barabara ya ndege
Play Button Is your navigation system working? Play Button mfoomo waako waa koo-elekeyza oosafiRee oonafaana kaazee? mfumo wako wa kuelekeza usafiri unafanya kazi?
Play Button I see the airfield. Play Button naa-ona keewaanja chaa ndegey naona kiwanja cha ndege
Play Button I see the runway. Play Button naa-ona baaRabaaRa yaa ndegey naona barabara ya ndege
Play Button I've landed. Play Button neemetoowa nimetua
Play Button Is your Instrument Landing System (VOR, TACAN) working? Play Button mfoomo waako waa kootoowaa kwaa chombo oonafaana kaazee? mfumo wako wa kutua kwa chombo (vor, tacan) unafanya kazi?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page