Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button What is the maximum weight the parking ramp can withstand? Play Button maa-egeysho yanaweza koohimeelee oopeyo gaanee waa uzeeto? maegesho yanaweza kuhimili upeo gani wa uzito?
Play Button What is the total length of the runway? Play Button dyoomla yaa ooRefoo waa baaRabaaRa yaa ndegey nee ninee? jumla ya urefu wa barabara ya ndege ni nini?
Play Button What is the width of the runway? Play Button oopaana waa baaRabaaRa yaa ndegey nee ninee? upana wa barabara ya ndege ni nini?
Play Button What is the maximum weight the runway can stand? Play Button baaRabaaRa yaa ndegey eenaweza koohimeelee oopeyo gaanee waa uzeeto? barabara ya ndege inaweza kuhimili upeo gani wa uzito?
Play Button What are the operational hours of your tower? Play Button saa zaa koofaanya kaazee kateeka mnaaRa weynoo nee saa ngaapee? saa za kufanya kazi katika mnara wenu ni saa ngapi?
Play Button What fees are we liable for? Play Button toona waadyeeboo waa aadaa gaanee? tuna wajibu wa ada gani?
Play Button How much do we owe? Play Button toona denee laa kiyaasee gaanee? tuna deni la kiasi gani?
Play Button Dollars Play Button dolaa dola
Play Button Shilling Play Button shilingee shilingi
Play Button I am ___. Play Button mimee nee ___ mimi ni ___
Play Button the aircraft commander Play Button kamaanda waa ndegey kamanda wa ndege
Play Button the flight engineer Play Button muhaandeesee waa safaaRee zaa ndegey mhandisi wa safari za ndege
Play Button the navigator Play Button naahoTha nahodha
Play Button the copilot Play Button Roobaanee mshiReekee rubani mshiriki
Play Button the crew chief Play Button mkoo waa wafaanakaazee mkuu wa wafanyakazi
Play Button the flight surgeon Play Button daktaaRee mpaaswaadyee kateeka safaaRee zaa ndegey daktari mpasuaji katika safari za ndege
Play Button the loadmaster Play Button mkoo-oo waa mizeego mkuu wa mizigo
Play Button the radio operator Play Button opaReta waa Reydiyo opareta wa redio
Play Button This is the flight crew. Play Button haawa ndeeyo wafaanakaazee waa safaaRee zaa ndegey hawa ndio wafanyakazi wa safari za ndege
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page