Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Airfield Play Button keewaanja chaa ndegey kiwanja cha ndege
Play Button Ammunition Play Button Reesaasee risasi
Play Button Armed men Play Button waana-oomey wenye seelaaha wanaume wenye silaha
Play Button Artillery Play Button meezeenga meekoobwa mizinga mikubwa
Play Button Barracks Play Button kaambee yaa jeshee kambi ya jeshi
Play Button Base Play Button keetoowo kituo
Play Button Camp Play Button kaambee kambi
Play Button Cannon Play Button mzeenga mzinga
Play Button Car Play Button motokaa motokaa
Play Button Commander Play Button kamaanda kamanda
Play Button Enemy Play Button aadoowee adui
Play Button Explosive Play Button keeleepookaajee kilipukaji
Play Button Friendly Play Button yaa keeRaafeekee ya kirafiki
Play Button Grenade Play Button komboRaa kombora
Play Button Gun Play Button boondookee bunduki
Play Button Jeep Play Button jeepoo jipu
Play Button Kilometer Play Button keelomeeta kilomita
Play Button Knife Play Button keesoo kisu
Play Button Leader Play Button keeyongozee kiongozi
Play Button Machine gun Play Button boondookee yaa Raashaasha bombomu
Play Button Mine Play Button bomoo laa kooteyga bomu la kutega
Play Button Minefield Play Button eneyo leelee-yozeekwa maabomoo eneo lililozikwa mabomu
Play Button Missile Play Button komboRaa kombora
Play Button Mortar Play Button bomoo bomu
Play Button Officer Play Button ofeesa ofisa
Play Button Pistol Play Button baastola bastola
Play Button Plane Play Button ndegey ndege
Play Button Protection Play Button ooleenzee ulinzi
Play Button Refugee Play Button mkimbeezee mkimbizi
Play Button Rifle Play Button boondookee bunduki
Play Button Rocket Play Button Roketee roketi
Play Button Rocket launcher Play Button keetoo chaa koofyetooleeya Roketee kitu cha kufyetulia roketi
Play Button Shelter Play Button heefaaThee hifadhi
Play Button Ship Play Button meylee meli
Play Button Sniper Play Button aaskaaRee aaleeye jeefeechaa askari doria
Play Button Soldier Play Button mwaanajeshee mwanajeshi
Play Button Stronghold Play Button mgomey chimbuko
Play Button Tank Play Button taankee tangi
Play Button Tent Play Button heyma hema
Play Button Trailer Play Button tReylaa trela
Play Button Truck Play Button loRee lori
Play Button Unit Play Button keekosee kikosi
Play Button Weapons Play Button seelaaha silaha
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page