Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Turn off your engine. Play Button zeema injeenee yako zima injini yako
Play Button Get out of the truck please. Play Button shooka kootoka kwaa loRee taafaThaalee shuka kutoka kwa lori tafadhali
Play Button Where are you coming from? Play Button oonaatoka waapee? unatoka wapi?
Play Button Where are you going to? Play Button oonaa-enda waapee? unaenda wapi?
Play Button What are you transporting? Play Button oonaasaafiReesha neenee? unasafirisha nini?
Play Button Please unlock the back door. Play Button taafaThaalee foongoowa mlaango waa nyooma tafadhali fungua mlango wa nyuma
Play Button We need to inspect the cargo. Play Button toonaheetaadyee koo-eekaagoowa sheheyna tunahitaji kuikagua shehena
Play Button What is this? Play Button hee nee neenee? hii ni nini?
Play Button Where did you get this ammunition? Play Button ooleepaata waapee veefaa heevee vyaa seelaaha? ulipata wapi vifaa hivi vya silaha?
Play Button Who does this ammunition belong to? Play Button veefaa heevee vyaa seelaaha nee vyaa naanee? vifaa hivi vya silaha ni vya nani?
Play Button We are going to detain you and confiscate your truck. Play Button tootaakuweyka keezoo-eezeenee naa kookoonyaa-ngyaanya loRee yaako tutakuweka kizuizini na kukamata lori yako
Play Button You will get your truck back if you tell us who you are taking this to. Play Button ootapaata loRee yaako ookeetoo-aambeeya nee naanee oonaayempelekeya hee utapata lori yako ukituambia ni nani unayempelekea hii
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page