Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button The name of the village Play Button jeenaa laa keejeejee jina la kijiji
Play Button The location of the village Play Button mahaalee keejeejee keeleepo mahali kijiji kilipo
Play Button Is there road access for cars? Play Button koona baaRabaaRa yaa kwingee yaa kwaa magaaRee? kuna barabara ya kuingi ya kwa magari?
Play Button Is there a road access for four-wheel drive? Play Button koona baaRabaaRa yaa kwingee yaa kwaa gaaRee laa "fo weel draayv"? kuna barabara ya kuingi ya kwa gari la 4 WD?
Play Button Is there a road access for trucks? Play Button koona baaRabaaRa yaa kwingee yaa kwaa loRee? kuna barabara ya kuingi yaa kwa lori?
Play Button Is the road accessible in the winter? Play Button baaRabaaRa eena-ingeeleeka wataakee waa majeeRa yaa baaReedee? barabara inaingilika wakati wa majira ya baridi?
Play Button What is the number of the current population? Play Button eedaadee yaa waatoo saasaa nee ngaapee? idadi ya watu sasa ni ngapi?
Play Button How many children are there? Play Button koona waatoto waangaapee? kuna watoto wangapi?
Play Button How many men are there? Play Button koona waana-oomey waangaapee? kuna wanaume wangapi?
Play Button How many women are there? Play Button koona waanawaakey waangaapee? kuna wanawake wangapi?
Play Button How many locals are there? Play Button koona wenyejee waangaapee? kuna wenyeji wangapi?
Play Button How many refugees are there? Play Button koona waakimbeezee waangaapee? kuna wakimbizi wangapi?
Play Button How many returnees are there? Play Button koona waaleeyoRoodee waangaapee? kuna waliorudi wangapi?
Play Button Who is the community leader? Play Button naanee nee keeyongozee waa joomoo-eeya? nani ni kiongozi wa jumuiya?
Play Button Who is responsible for food distribution? Play Button naanee aanaahooseeka naa mgaw waa chaakoola? nani anahusika na mgao wa chakula?
Play Button Where is the local warehouse? Play Button bohaaRee laa mahaalee haapaa leeko waapee? bohari la mahali hapa liko wapi?
Play Button Is there a storage facility? Play Button koona stowaa haapaa? kuna stova hapa?
Play Button Is this village used for secondary distribution? Play Button keejeejee heekee baado keenaatoomeewa kwaa mgaw waa peelee? kijiji hiki bado kinatumiwa kwa mgao wa pili?
Play Button Which villages receive assistance from this village? Play Button veejeejee gaanee veenaapokeya msaada kootoka kwaa keejeejee heekee? vijiji gani vinapokea msaada kutoka kwa kijiji hiki?
Play Button How many damaged houses in this village? Play Button nyoomba ngaapee zeeleezohaReebeeka kaateeka keejeejee heekee? nyumba ngapi zilizoharibika katika kijiji hiki?
Play Button How many unfinished houses in this village? Play Button nyoomba ngaapee aambaazo baado haazeejamaalizeeka kaateeka keejeejee heekee? nyumba ngapi ambazo bado hazijamalizika katika kijiji hiki?
Play Button Was there any new war damage to buildings since before the conflict? Play Button kooleekoowa naa hasaaRa yoyotey mpyaa kwaa maajeyngo taangoo kablaa yaa maageepaano? kulikuwa na hasara yoyote mpya kwa majengo tangu kabla ya mapigano?
Play Button Is there a school in the village? Play Button koona shooley keejeejeenee? kuna shule kijijini?
Play Button Is there a mosque / church in the village? Play Button koona msikeetee keejeejeenee? / koona kaneesaa keejeejeenee? kuna msikiti kijijini? / kuna kanisa kijijini?
Play Button Is there a bakery? Play Button koona bekaaRee? kuna beikari?
Play Button Is there a health facility? Play Button koona keefaa chaa aafyaa? kuna kifaa cha afya?
Play Button Is there any source of food available in the village? Play Button koona chaanzo chochotey chaa chaakoola keenaachopateekaana keejeejeenee? kuna chanzo chochote cha chakula kinachopatikana kijijini?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page