Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Who is in charge of repairing roads? Play Button naanee aanaseemameeya maatengenezo yaa baaRabaaRa? nani anasimamia matengenezo ya barabara?
Play Button Do you have a map of this area? Play Button oona Ramaanee yaa sehem hee? una ramani ya sehemu hii?
Play Button We will provide assistance in building roads at this location. Play Button tootaatowa msaada waa koodyenga baaRabaaRa mahaalee haapaa tutatoa msaada wa kujenga barabara mahali hapa
Play Button Can you provide a road map of this area? Play Button oonaaweyza kootowa Ramaanee yaa baaRabaaRa yaa sehem hee? unaweza kutoa ramani ya barabara ya sehemu hii?
Play Button Do you have any machinery for road building? Play Button mnaa maasheeni yoyotey kwaa oojenzee waa baaRabaaRa? mna mashine yoyote kwa ujenzi wa barabara?
Play Button Do you have any machinery for road repairs? Play Button mnaa maasheeni yoyotey yaa kootengenezeya baaRabaaRa? mna mashine yoyote ya kutengenezea barabara?
Play Button We have to set up storage locations for supply materials in the area. Play Button laazeema toojengey mahaalee paa ooweykaajee waa veefaa kaateeka sehem hee lazima tujenge mahali pa uwekaji wa vifaa katika sehemu hii
Play Button Are there any railroad tracks in this area? Play Button koona Reylee kaateeka sehem hee? kuna reli katika sehemu hii?
Play Button Do you have transportation facilities in this area? Play Button mnaa veefaa vyaa oosaafiReeshaajee kaateeka sehem hee? mna vifaa vya usafirishaji katika sehemu hii?
Play Button Are there any airports nearby? Play Button koona veewaanja vyaa ndegey kaaReeboo naa haapaa? kuna viwanja vya ndege karibu na hapa?
Play Button Are there any landing fields for smaller aircraft nearby? Play Button koona veewaanja vyaa kootoowa kwa ndegey ndogo kaaReeboo naa haapaa? kuna viwanja vya kutua kwa ndege ndogo karibu na hapa?
Play Button Are there any pipelines in the area? Play Button koona neeja zaa maabomba kaateeka sehem hee? kuna njia za mabomba katika sehemu hii?
Play Button Is the pipeline fenced off in this area? Play Button njeeya yaa bomba eemeywekeywa oowa kaateeka sehem hee? njia ya bomba imewekewa ua katika sehemu hii?
Play Button Is the traffic heavy in this area? Play Button koona msongamaano waa magaaRee baaRabaaRaanee kaateeka sehemoo hee? kuna msongamano wa magari barabarani katika sehemu hii?
Play Button Are there bus lines or trains to travel to other places? Play Button koona mabaasee aw tRenee yaa koosaafiReeya mahaalee pengeeney? kuna mabasi au treni ya kusafiri mahali pengine?
Play Button Are there taxis? Play Button koona teksee? kuna taksi?
Play Button Do these roads get snowed in during the winter? Play Button baaRabaaRa heezee hoofooneekwa naa theloojee wakaatee waa majeeRa yaa baaReedee? barabara hizi hufunikwa na theluji wakati wa majira ya baridi?
Play Button How many people own motor vehicles in this area? Play Button waatoo waangaapee waana magaaRee kaateeka sehemoo hee? watu wangapi wana magari katika sehemu hii?
Play Button Are there trucking companies nearby? Play Button koona kaampoonee zaa oosaafiReeshaadyee kwaa maaloRee kaaReeboo naa haapaa? kuna kampuni za usafirishaji kwa malori karibu na hapa?
Play Button Do you have radio contact with people in other places? Play Button mnaa mawaaseeliyaano kwaa Redeeyo naa waatoo mahaalee pengeeney? mna mawasiliano kwa redio na watu mahali pengine?
Play Button Can you use these roads during the winter? Play Button oonaaweyza kootoomeeya baaRabaaRa heezee wakaatee waa majeeRa yaa baaReedee? unaweza kutumia barabara hizi wakati wa majira ya baridi?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page