Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you feel sick? Play Button oonajiseekeeya veebaaya? unajisikia vibea?
Play Button Did you begin to feel sick today? Play Button oolee-aanza koodyeesikeeya veebaaya leyo? ulianza kujisikia vibea leo?
Play Button How many days have you felt sick? Play Button oomejiseekeeya veebaaya kwaa seekoo ngaapee? umejisikia vibea kwa siku ngapi?
Play Button Is the sickness here? Play Button oogonjwaa ooko haapaa? ugonjwa uko hapa?
Play Button Do you feel nauseated? Play Button oonasikeeya keechefoochefoo? unasikia kichefuchefu?
Play Button Did the nausea start today? Play Button keechefoochefoo keelee-aanza leyo? kichefuchefu kilianza leo?
Play Button How many days have you had the nausea? Play Button oomekoowa naa keechefoochefoo kwaa seekoo ngaapee? umekuwa na kichefuchefu kwa siku ngapi?
Play Button Have you been vomiting? Play Button oomekoowa ookeetaapeeka? umekuwa ukitapika?
Play Button Is there any blood in your vomit? Play Button koona daamoo yoyotey kaateeka maataapeeshee yaako? kuna damu yoyote katika matapishi yako?
Play Button Is there any black color in your vomit? Play Button koona Raangee nyoosee yoyotey kaateekaa maataapeeshee yaako? kuna rangi nyeusi yoyote katika matapishi yako?
Play Button Have you had any diarrhea? Play Button oomeywaahee koohaaReesha? umewahi kuharisha?
Play Button How many times have you had diarrhea today? Play Button oomeyhaaReesha maaRaa ngaapee leyo? umeharisha mara ngapi leo?
Play Button Would your diarrhea today fill this? Play Button koohaaRaa kwaako leyo koonaweyza koojaaza hee? kuhara kwako leo kunaweza kujaza hii?
Play Button What color is the diarrhea? Play Button oomeyhaaReesha Raangee gaanee? umeharisha rangi gani?
Play Button Is it red? Play Button nee nyekoondoo? ni nyekundu?
Play Button Is it yellow? Play Button nee maanjaano? ni manjano?
Play Button Is it green? Play Button nee keejaanee? ni kijani?
Play Button Is it black? Play Button nee nye-oosee? ni nyeusi?
Play Button When was the last time you had a bowel movement? Play Button oolee-enda haajaa koobwa leenee kwaa maaRaa yaa mweesho? ulienda haja kubwa lini kwa mara ya mwisho?
Play Button Has there been any blood in your stool? Play Button koomeykoowaa naa daamoo yoyotey kaateekaa maavee yaako? kumekuwa na damu yoyote katika mavi yako?
Play Button Are you bleeding from your rectum? Play Button oonatoka daamoo kootokaa haajaa koobwa yaako? unatoka damu kutoka haja kubwa yaku?
Play Button Have your stools been black? Play Button maavee yaako yaameykoowa mey-oosee? mavi yako yamekuwa meusi?
Play Button Do you have fever? Play Button oona homaa? una homa?
Play Button For how many days have you had a fever? Play Button oomeykoowa naa homaa kwaa seekoo ngaapee? umekuwa na homa kwa siku ngapi?
Play Button Does it burn when you urinate? Play Button eenaachoma oonapokojowa? inachoma unapokojoa?
Play Button Does it hurt when you urinate? Play Button eenaa-ooma oonapokojowa? inauma unapokojoa?
Play Button Are you urinating more than usual? Play Button oonakojowa zaa-eedee kooleeko kaawaa-eeda? unakojoa zaidi kuliko kawaida?
Play Button Is there blood in the urine? Play Button koona daamoo kaateekaa mkojo? kuna damu katika mkojo?
Play Button When did you eat last? Play Button ooleekoolaa maaRa yaa mweesho leenee? ulikula mara ya mwisho lini?
Play Button Are you hungry? Play Button oona njaa? una njaa?
Play Button Do you have worms? Play Button oona meenyo? una minyoo?
Play Button Do you have malaria? Play Button oona maleReeyaa? una malaria?
Play Button Do you have tuberculosis? Play Button oona keefoowa keekoo? una kifua kikuu?
Play Button Do you know what I mean by the term HIV? Play Button oonajoo-aa neenaamaaneeshaa neenee naa maneno veeRoosee viyaa ookeemwee? unajua ninamaanisha nini na maneno virusi vya ukimwi?
Play Button Do you know what I mean by the term AIDS? Play Button onaajoo-aa neenaamaaneeshaa neenee naa neno ookeemwee? unajua ninamaanisha nini na neno ukimwi?
Play Button Are you infected with the HIV virus? Play Button oome-aambookeezwa naa veeRoosee viyaa ookeemwee? umeambukizwa na virusi vya ukimwi?
Play Button Do you have AIDS? Play Button oona ookeemwee? una ukimwi?
Play Button You need a blood test for the HIV virus. Play Button oonaheetaajee oochoongoozee waa daamoo kwaa veeRoosee viyaa ookeemwee? unahitaji uchunguzi wa damu kwa virusi vya ukimwi
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page