Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you have an intrauterine device (birth control device)? Play Button oona keefaa chaa koozoo-eeyaa meembaa? una kifaa cha kuzuia mimba?
Play Button Have you had missed periods of menstruation recently? Play Button oomeykosa heThee hivee kaaReeboonee? umekosa hedhi hivi karibuni?
Play Button Do you use pills for birth control? Play Button oonatoomeeya veedongey viyaa koozoo-eyaa meembaa? unatumia vidonge vya kuzuia mimba?
Play Button Are you pregnant? Play Button oona meembaa? una mimba?
Play Button Could you be pregnant? Play Button oonaweyzaa koowaa naa meembaa? unaweza kuwa na mimba?
Play Button When was your last period? Play Button heThee yaako mweesho eeleekoowa leenee? hedhi yako mwisho ilikuwa lini?
Play Button How many pregnancies have you had? Play Button oomeykoowa naa meembaa ngaapee? umekuwa na mimba mingapi?
Play Button Are you having any vaginal discharge? Play Button oona ootoko wowotey? una utoko wowote?
Play Button Are you having vaginal bleeding? Play Button oonatoka daamoo yaa ookey? unatoka damu ya uke?
Play Button How long have you had vaginal bleeding? Play Button oomeytoka daamoo yaa ookey kwaa mooda gaanee? umetoka damu ya uke kwa muda gani?
Play Button Does the vaginal bleeding come and go? Play Button kootoka daamoo yaa ookey koonakoojaa naa kwendaa? kutoka damu ya uke kunakuja na kwenda?
Play Button Is the vaginal bleeding constant? Play Button oona tokaa daamoo yaa ookey mfoolooleezo? unatoka damu ya uke mfululizo?
Play Button Do you feel dizzy? Play Button oona-onaa keezoongoozoongoo? unaona kizunguzungu?
Play Button How many months have you been pregnant? Play Button oomeykoowa naa meembaa kwaa meeyezee meengaapee? umekuwa na mimba kwa miezi mingapi?
Play Button How many children do you have? Play Button oona waatoto waangaapee? una watoto wangapi?
Play Button Have you been raped? Play Button oomeywaahee koobaakwaa? umenajisiwa / umebakwa?
Play Button We need to examine you carefully. Play Button laazeema tookoochoongoozey kwaa maakeenee lazima tukuchunguze kwa makini
Play Button We will protect your privacy as much as we can. Play Button tootaaleendaa faaRaaga yaako kaadRee tooweyzaaviyo tutalinda faragha yako kadiri tuwezavyo
Play Button Does this hurt? Play Button hee eenaa-ooma? hii inauma?
Play Button Do not push yet. Play Button ooseesookoomey baado usisukume bado
Play Button Push now. Play Button sookooma saasaa sukuma sasa
Play Button Push now as hard as you can. Play Button sookooma saasaa kwaa ngoovoo kaadRee ooweyzaaviyo sukuma sasa kwa nguvu kadiri uwezavyo
Play Button The baby is here. Play Button mtoto yooko haapaa mtoto yuko hapa
Play Button It is a boy. Play Button nee mvoolaanaa ni mvulana
Play Button It is a girl. Play Button nee mseechaanaa ni msichana
Play Button The baby looks healthy. Play Button mtoto aanaa-oneykaana mwenye aafyaa mtoto anaonekana mwenye afya
Play Button We will take good care of the baby. Play Button tootaamtoonza mtoto veezooRee tutamtunza mtoto vizuri
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page