Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you have any chest pain or tightness? Play Button oona maaoomeevoo yoyotey yaa keefoowa aw keebaano? una maumivi yoyote ya kifua au kibano?
Play Button Are you having trouble trying to breathe? Play Button oona sheedaa yaa koopoomoowa? una shida ya kupumua?
Play Button Do you have chest pain over your entire chest? Play Button oona maa-oomeevoo yaa keefoowa kaateekaa keefoowa chaako chotey? una maumivu ya kifua katika kifua chako chote?
Play Button Do you have pain from your chest into your arm? Play Button oona maa-oomeevoo kootokaa keefoowa chaako koo-ingeeya mkononee mwaako? una maumivu kutoka kifua chako kuingia mkononi mwako?
Play Button Have you had this type of chest pain before? Play Button oomeywaahee koowa naa maa-oomeevoo yaa keefoowa yaa aaynaa hee? umewahi kuwa na maumivu ya kifua ya aina hii?
Play Button Do you feel light-headed with the chest pain? Play Button oona-onaa keezoongoozoongoo ookeewaa naa maa-oomeevoo yaa keefoowa? unaona kizunguzungu ukiwa na maumivu ya kifua?
Play Button Do you sweat with the chest pain? Play Button oonatoka dyaasho ookeewa naa maa-oomeevoo yaakeefoowa? unatoka jasho ukiwa na maumivu ya kifua?
Play Button This heart pill may give you a headache. Play Button keedongey heekee chaamoyo keenaaweyzaa kookoopaa maa-oomeevoo yaa keechwaa kidonge hiki cha moyo kinaweza kukupa maumivu ya kichwa
Play Button This will go under your tongue. Play Button hee eetaa-enda cheenee yaa ooleemeewaako hii itaenda chini ya ulimi wako
Play Button Chew this and swallow it. Play Button taafoona hee naa oo-eemeze tafuna hii na uimeze
Play Button Let us take care of you. Play Button toopey naafaasee tookoo teeboo tupenafasi tuku tibu
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page