Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Open your eyes. Play Button foomboowa maacho yaako fumbua macho yako
Play Button Close your eyes. Play Button foombaa maacho yaako fumba macho yako
Play Button Do you have any pain in your eyes? Play Button oona maa-oomeevoo yoyotey maachonee mwaako? una maumivu yoyote machoni mwako?
Play Button Do you wear corrective glasses? Play Button oonavaa meewaanee yaa saaheeheesho? unavaa miwani ya sahihisho?
Play Button Do you wear contact lenses? Play Button oonatoomeeya lenze zaa plaasteekee? unatumia lenzi za plastiki?
Play Button Is your vision clear in both eyes? Play Button oona-onaa weezooRee kaateekaa maacho yotey? unaona vizuri katika macho yote?
Play Button Which eye has a new problem? Play Button jeecho gaanee leenaa taateezo jeepeeyaa? jicho gani lina tatizo jipya?
Play Button Do you see my fingers? Play Button oona-onaa weedoley viyaangoo? unaona vidole vyangu?
Play Button Are they clear? Play Button nee waazee? ni wazi?
Play Button How many fingers do you see right now? Play Button oona-onaa veedoley veengaapee saasaa hivee? unaona vidole vingapi sasa hivi?
Play Button I am going to be looking into your eyes with this. Play Button neetaa aangaaleeya maachonee mwaako naa hee nitaangalia machoni mwako na hii
Play Button Keep your head still. Play Button tooleeza keechwa chaako tuliza kichwa chako
Play Button Look straight ahead and focus on an object. Play Button aangaaleeya mbeley mojaa kwaa mojaa naa oolengey keetoo angalia mbele moja kwa moja na ulenge kitu
Play Button While I am looking into your eyes, continue to focus on that object. Play Button waakaatee neenaapo-aangaaleeya maachonee mwaako, endeleya koolenga keeto heecho wakati ninapoangalia machoni mwako, endelea kulenga kitu hicho
Play Button I am going to put some drops into your eye. Play Button neetaaweyka daawa yaa matoney maachonee mwaako nitaweka dawa ya matone machoni mwako
Play Button I am going to blow a puff of air into your eye. Play Button neetaatowa poomzee yaa heywaa jeechonee mwaako nitatoa pumzi ya hewa jichoni mwako
Play Button Hold very still while I remove the foreign body in your eye. Play Button tooleeya saanaa neenaapoto-aa keetoo keegenee jeechonee mwaako tulia sana ninapotoa kitu kigeni jichoni mwako
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page