Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Bend your arm. Play Button peendaa mkono waako pinda mkono wako
Play Button Bend your leg. Play Button peendaa mgoo waako pinda mguu wako
Play Button Breathe normally. Play Button poomoo-aa kaamaa kaawaaydaa pumua kama kawaida
Play Button Close your eyes. Play Button foombaa maacho yaako fumba macho yako
Play Button Close your hand. Play Button foombaa mkono waako fumba mkono wako
Play Button Close your mouth. Play Button foombaa mdomo waako fumba mdomo wako
Play Button Cough. Play Button koho-aa kohoa
Play Button Cough some phlegm into this cup. Play Button koho-aa kohozee kaateekaa keekombey heekee kohoa kohozi katika kikombe hiki
Play Button Hold this under your tongue. Play Button sheekaa heekee cheenee yaa ooleemee waako shika hiki chini ya ulimi wako
Play Button Hold your breath. Play Button zoo-eeya poomzee yaako zuia pumzi yako
Play Button Lie down. Play Button laalaa cheenee lala chini
Play Button Lie flat. Play Button laalaa beelaakoopeendaa lala bilakupinda
Play Button Lie on your abdomen. Play Button laalaa keefoodeefoodee lala kifudifudi
Play Button Lie on your back. Play Button laalaa chaalee lala chali
Play Button Look at my finger as it moves. Play Button aangaaleeya keedoley chaangaa keenaaposonga angalia kidole changu kinaposonga
Play Button Look down. Play Button aangaaleeya cheenee angalia chini
Play Button Look straight. Play Button aangaaleeya mbeley angalia mbele
Play Button Look up. Play Button aangaaleeya joo angalia juu
Play Button Open. Play Button foomboo-aa fumbua
Play Button Open your eyes. Play Button foomboo-aa maacho yaako fumbua macho yako
Play Button Open your hand. Play Button foomboo-aa mkono waako fumbua mkono wako
Play Button Open your mouth. Play Button foomboo-aa mdomo waako fumbua mdomo wako
Play Button Push here. Play Button sookoomaa haapaa sukuma hapa
Play Button Sit down. Play Button kaa cheenee kaa chini
Play Button Sit up. Play Button kaa weemaa kaa wima
Play Button Squeeze here. Play Button feenya haapaa finya hapa
Play Button Stand on the scale. Play Button seemaamaa joo yaa meezaanee simama juu ya mizani
Play Button Stand up. Play Button seemaamaa simama
Play Button Take a deep breath in and out. Play Button vootaa naa to-aa poomzee koobwaa vuta na toa pumzi kubwa
Play Button Touch my finger with this finger. Play Button goosaa keedoley chaangoo kwaa keedoley heekee gusa kidole changu kwa kidole hiki
Play Button Touch your finger to your nose like this. Play Button goosaa keedoley chaako kwaa poowa yaako naamnaa hee gusa kidole chako kwa pua yako namna hii
Play Button Turn around. Play Button gey-ookaa geuka
Play Button Turn onto this side. Play Button gey-ookeeya oopandey hoo geukia upande huu
Play Button Walk like this. Play Button tembeya hivee tembea hivi
Play Button Walk towards me. Play Button tembeya ookeenee foo-aataa tembea okini fuata
Play Button You need an X-ray of your chest. Play Button oonaheetaajee eksRay yaa keefoowa chaako unahitaji eksirei ya kifua chako
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page