Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Can I do anything to help you? Play Button naaweyza koofaaneeya keetoo gaanee kookoosaaydeeya? naweza kufanya kitu gani kukusaidia?
Play Button Come with me. Play Button fuwaataana naamee fuatana nami
Play Button I will try not to hurt you. Play Button neetaajeetaaheedee neeseekoo-oomeeze nitajatahidi nisikuumize
Play Button I am going to lift you Play Button neetaakoo-eenoowa nitakuinua
Play Button I am going to put a needle in your arm to give you medication. Play Button neetaadoonga seendaano mkononee mwaako kookoopa daawa nitadunga sindano mkononi mwako kukupa dawa
Play Button I am sorry I hurt you. Play Button poley neeleekoo-oomeezaa pole nilikuumiza
Play Button I must adjust the tube in your chest. Play Button laazeema neeReykebeeshey tyooboo hee ndaanee yaa keefoowa chaako lazima nirekebishe tyubu hii ndani ya kifua chako
Play Button I must change your dressings. Play Button laazeema neebaadeeleeshey bendejee zaako zaa veedondaa lazima nibadilishe bendeji zako za vidonda
Play Button I must cut your hair. Play Button laazeema neenyo-ey nyweyley zaako lazima ninyoe nywele zako
Play Button I must give you a shave. Play Button laazeema neekooneeyoye ndevoo lazima nikunyoe ndevu
Play Button I must give you a suppository into your rectum. Play Button laazeema neeteeye keedongey kaateekaa haajaa koobaa yaako lazima nitie kidonge katika haja kubua yako
Play Button I must give you an injection with a needle. Play Button laazeema neekoodoongey seendaano lazima nikudunge sindano
Play Button I must make your bed. Play Button laazeema neetaandeekey keetaandaa chaako lazima nitandike kitanda chako
Play Button I must wash your hair. Play Button laazeema neeyoshey nyweley zaako lazima nioshe nywele zako
Play Button I will help you dress. Play Button neetaakoosaaydeeya koovaa ngoowo nitakusaidia kuvaa nguo
Play Button I will help you undress. Play Button neetaakoosaaydeeya koovoo-aa ngoowo nitakusaidia kuvua nguo
Play Button Put the gown on. Play Button vaa gaa-oonee vaa gauni
Play Button Put your arms around my shoulders. Play Button weykaa meekono yaako kwaa maabegaa yaangoo weka mikono yako kwa mabega yangu
Play Button This medicine will take the pain away. Play Button daawa eetaa-ondowa ma-oomeevoo dawa itaondoa maumivu
Play Button This will help you feel better. Play Button hee eetaakoosaaydeeya koopaataa naafoo hii itakusaidia kupata nafuu
Play Button Would you like more? Play Button ooneygpenda zaa-eedee? ungependa zaidi?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page