Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Be quiet. Play Button nyaamaaza nyamaza
Play Button Come with me. Play Button fuwaataana naamee fuatana nami
Play Button Describe it with gestures. Play Button ee-alezee kwaa eeshaaRa ieleze kwa ishara
Play Button Do not get excited. Play Button ooseeseesimkey usisisimke
Play Button Do what I ask. Play Button faanyaa neenaanyotaaka fanya ninavyotaka
Play Button Do you mean "no"? Play Button oona maana yaa "laa/haapaana"? una maana ya "la"?
Play Button Do you mean "yes"? Play Button oona maana yaa "ndeeyo"? una maana ya "ndiyo"?
Play Button Hold up the number of fingers. Play Button eenoowa naamba yaa veedoley inua namba ya vidole
Play Button I will get an interpreter. Play Button neetapaata mfaaseeRee nitapata mfasiri
Play Button Is this it? Play Button nee hee? ni hii?
Play Button No. Play Button haapaana hapana
Play Button Point to it. Play Button eenyo-oshey keedoley inyooshee kidole
Play Button Relax. Play Button poomzeeka pumzika
Play Button Show me. Play Button nee-onyeshey nionyeshe
Play Button Squeeze my hand once for "yes." Play Button feenya mkono waangoo maaRa moja kwaa "ndeeyo." finya mkono wangu mara moja kwa "ndiyo"
Play Button Squeeze my hand twice for "no." Play Button feenya mkono waangoo maaRa mbeelee kwaa "haapaana" finya mkono wangu mara mbili kwa "hapana"
Play Button Write your answer here. Play Button aandeeka dyeeboo laako haapaa andika jibu lako hapa
Play Button Yes. Play Button ndeeyo ndiyo
Play Button I know first aid. Play Button nadyoowa hooduma yaa kwaanza najua huduma ya kwanza
Play Button Don't move Play Button ooseesongey usisonge
Play Button We need to move you. Play Button toonaheetaajee kookoosogeyza tunahitaji kukusogeza
Play Button I need to clean your wounds. Play Button naaheetaajee koosaafeesha maadyeRaaha yaako nahitaji kusafisha majeraha yako
Play Button I am here to help you. Play Button neeko haapaa kookoosaa-eedeeya niko hapa kukusaidia
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page