Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you have any of the following problems? Play Button oona mojaawaapo yoyotey yaa maataateezo yaafooaataeo? una mojawapo yoyote ya matatizo yafuateo?
Play Button Abdominal pain Play Button maa-oomeevoo yaa toombo maumivu ya tumbo
Play Button Back pain Play Button maa-oomeevoo yaa mgongo maumivu ya mgongo
Play Button Bleeding from anywhere Play Button kootokaa daamoo maahaalee popote? kutoka damu mahali popote
Play Button Bloody sputum Play Button ookohozee wenye daamoo ukohozi wenye damu
Play Button Bloody stools Play Button maawee yenye daamoo mavi yenye damu
Play Button Chest pain Play Button maa-oomeevoo yaa keefoowa? maumivu ya kifua
Play Button Chills Play Button homaa yaa baaReedee homa ya baridi
Play Button Confusion inside your head Play Button gaaseeyaa ndaanee yaa keechooaa chaako ghasia ndani ya kichwa chako
Play Button Cough Play Button keekohozee kikohozi
Play Button Cramps Play Button weechomee vichomi
Play Button Dark urine Play Button mkojo moo-ehoosee mkojo mweusi
Play Button Diarrhea Play Button oogonjwaa waa kooaaReeshaa ugonjwa wa kuhara
Play Button Ear pain Play Button maa-oomeevoo yaaseekee-o maumivu ya sikio
Play Button Fever Play Button homaa homa
Play Button Headache Play Button maa-oomeevoo yaa keechoo-aa maumivu ya kichwa
Play Button Hemorrhoids Play Button bawaaseeRee bawasiri
Play Button Infection Play Button maambookeezo maambukizo
Play Button Insect bite Play Button koomoo-aa naa mdoodoo umo wa mdudu
Play Button Itching Play Button moo-aasho mwasho
Play Button Joint pain Play Button maa-oomeevoo yaa kee-oongo maumivu ya kiungo
Play Button Loss of consciousness Play Button koopotezaa faahaamoo kupoteza fahamu
Play Button Menstrual cramps Play Button weechomo viyaa heThee vichomo vya hedhi
Play Button Muscle pains Play Button maa-oomeevoo yaa moosoolee maumivu ya musuli
Play Button Nausea Play Button keechefoochefoo kichefuchefu
Play Button Rash Play Button oopele upele
Play Button Throat pain Play Button maa-oomeevoo yaa koo maumivu ya koo
Play Button Tooth pain Play Button maa-oomeevoo yaa meno maumivu ya meno
Play Button Yellow eyes Play Button maacho yaa maanjaano macho ya manjano
Play Button Vaginal bleeding Play Button kootokaa daamoo yaa ooke kutoka damu ya uke
Play Button Voices inside your head Play Button saa-ootee ndaanee yaa keechwaa chaako sauti ndani ya kichwa chako
Play Button Vomiting Play Button kootaapeekaa kutapika
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page