Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button What is your given name? Play Button jeena laako laa koopeywa nee naanee? jina lako la kupewa ni nani?
Play Button What is your family name? Play Button jeena laa fameeliya yaako nee naanee? jina la familia yako ni nani?
Play Button What is your nationality? Play Button ooRaa-eeya waako nee neenee? uraia wako ni nini?
Play Button What country were you born in? Play Button ooleezaaleewa kaateeka nchee guaanee? ulizaliwa katika nchi gani?
Play Button How old are you? Play Button oona oomRee waa meeyaaka meengaapee? una umri wa miaka mingapi?
Play Button Do you have an identity card? Play Button oona keetaambooleesho? una kitambulisho?
Play Button Show me your identification. Play Button nee-onyeshey keetaambooleesho chaako nionyeshe kitambulisho chako
Play Button Do you have any bad reactions to medications? Play Button oona aathaRee zozotey mbaaya kootokaana naa daawa? una athari zozote mbea kutokana na dawa?
Play Button What is the name of the medication that causes bad reactions? Play Button jeena laa daawa eenaayo-saabaabeesha aathaRee mbaaya nee neenee? jina la dawa ineosababisha athari mbea ni nini?
Play Button Do you have any allergies to medicines? Play Button oona meezeeyo yoyotey kwaa daawa? una mizio yoyote kwa dawa?
Play Button What is your religion? Play Button deenee yaako nee neenee? dini yako ni nini?
Play Button Do you smoke tobacco? Play Button oonavootaa toombaakoo? unavuta tumbaku?
Play Button How many packs of cigarettes do you smoke per day? Play Button oonavootaa paaktee ngaapee zaa seegaaRaa kwaa seekoo? unavuta pakiti ngapi za sigara kwa siku?
Play Button Are you married? Play Button oomey-o-waa / oomey-oleywaa? umeoa/umeolewa?
Play Button Do you have any children? Play Button oona waatoto wowotey? una watoto wowote?
Play Button Do you have high blood pressure problems? Play Button oona maataateezo yaa pReshaa yaa daamoo? una matatizo ya presha ya damu?
Play Button Do you have diabetes? Play Button oona oogonjwa waa keesookaaRee? una ugonjwa wa kisukari?
Play Button Do you have blood sugar control problems? Play Button oona maataateezo yaa ooThibeetee waa sookaaRee yaa daamoo? una matatizo ya udhibiti wa sukari ya damu?
Play Button Do you drink alcohol? Play Button oonaakoonywa pombey? unakunywa pombe?
Play Button How much do you weigh? Play Button oona oozeeto gaanee? una uzito gani?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page